วันนี้ (3พ.ย.)ที่โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ นายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย( เอทีซีไอ) จัดงาน E Government Forum 2014 โดยเป็นงานจัดอบรมสัมมนาทางวิชาการด้านไอซีทีเพื่อการบริหารงานภาครัฐ ในระหว่างวันที่ 20-21 พ.ย.57 เพื่อกำหนดมาตรฐานการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช้ในการพัฒนาประเทศรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(เออีซี) โดยแลกเปลี่ยนข้อมูลจาก 20 กระทรวง 118 รัฐวิสาหกิจและ 51 องค์การมหาชน เกี่ยวกับประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสำหรับบริหารงานภาครัฐ นวัตกรรมเทคโนโลยีภาครัฐ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านไอซีที ให้การบริหารงานภาครัฐของไทยมีศักยภาพการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นทั้งนี้ยังสอดคล้องกับการสนับสนุนการใช้ไอที ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจกิจของประเทศ ตามนโยบายดิจิตอล อีโคโนมี ของรัฐบาล ด้วยการใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สร้างเครือข่าย จัดกระบวนการทำงานสมัยใหม่ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการและประชาชนได้มากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันสื่อดิจิตอลและไอซีทีเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน สามารถนำไปสู่การต่อยอดไปสู่ระบบเศรษฐกิจอื่นๆทั้ง การดำเนินธุรกิจ การค้า การบริการ การศึกษา การสาธารณสุข ตลอดจนการใช้ไอซีทีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างไรก็ตามประเทศไทยมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต 25 ล้านคน มีมูลค่าการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในปี 2556 ถึง 2 พันล้านบาท และจากผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าคนไทยมีการใช้งาน เฟสบุก จำนวน 31 ล้านข้อความต่อวัน ใช้ทวิตเตอร์ จำนวน 5 ล้านข้อความต่อวัน ใช้งานยูทูป จำนวน 4 แสนคลิปต่อวัน และอินสตราแกรม จำนวน 1.2 แสนรูปต่อวัน.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : “ไอซีที”จับมือ”เอทีซีไอ”หนุนไอทีพัฒนาภาครัฐ

Posts related