วันนี้ (24 พ.ค.) นายสุรชัย ศรีสารคาม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า หลังจากที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ประกาศใช้กฏอัยการศึกทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค.57 และได้เชิญกระทรวงไอซีทีและหน่วยงานในสังกัดทุกกระทรวงเข้าร่วมหารือ  ทั้งนี้ กระทรวงไอซีทีได้รับมอบหมายภารกิจจาก กอ.รส.ให้ดำเนินการตามคำสั่งที่ 8/2557 เรื่อง ขอความร่วมมือจากสื่อสังคมออนไลน์อาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.กฏอัยการศึก ให้กระทรวงไอซีทีให้รีบแจ้งเว็บที่มีการเผยแพร่เนื้อหาที่อาจขัดต่อการดำเนินการของ กอ.รส.โดยเฉพาะการเสนอเนื้อหาที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร นายสุรชัย กล่าวว่า กระทรวงไอซีที ใช้ศูนย์ปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Security Operation Center:CSOC) เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางในการรับเรื่องร้องเรียนและประสานงานกับทุกฝ่าย เพื่อดำเนินการปิดเว็บไซต์ที่ขัดต่อคำสั่งของ กอ.สร.โดยขณะนี้ได้มีการยุติการเผยแพร่ URL ไปแล้วกว่า 100 URL นับจากวันที่ กอ.รส.มีคำสั่ง ทั้งนี้ หลังจากที่กระทรวงไอซีทีได้จัดตั้งห้อง CSOC (5 ธ.ค.54-พ.ค.57) สามารถปิด URL ไปแล้วทั้งสิ้น 22,599 URL

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ไอซีทีปิดเว็บแล้วกว่า 100 URL

Posts related