วันนี้ (26 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) ว่า ในวันที่ 27 พ.ค.57 เวลา 14.00 น. กระทรวงไอซีทีจะมีการหารือกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต(ไอเอสพี) เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาเรื่องเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมจากนั้น เวลา 15.00 น. ที่ห้อง MOC ชั้น 6 กระทรวงไอซีที ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ทางกระทรวงไอซีที จะจัดแถลงข่าวเรื่องการจัดการเว็บไซต์ไม่เหมาะสม โดยมี พล.ต.ต.พิสิษฐ์ เปาอินทร์ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงไอซีที และ นายธนิต ประภาตนันท์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงไอซีที เป็นผู้แถลงนายสุรชัย ศรีสารคาม ปลัดกระทรวงไอซีที กล่าวว่า หลังจากที่ กระทรวงไอซีทีได้รับมอบหมายภารกิจจาก กอ.รส.ให้ดำเนินการตามคำสั่งที่ 8/2557 เรื่อง ขอความร่วมมือจากสื่อสังคมออนไลน์อาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.กฏอัยการศึก ให้กระทรวงไอซีที รีบแจ้งเว็บที่มีการเผยแพร่เนื้อหาที่อาจขัดต่อการดำเนินการของกอ.รส.โดยเฉพาะการเสนอเนื้อหาที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรนั้น ขณะนี้ได้มีการยุติการเผยแพร่ URL ไปแล้วกว่า 100 URL นับจากวันที่ กอ.รส.มีคำสั่ง ทั้งนี้หลังจากที่กระทรวงไอซีที ได้จัดตั้งห้องCSOC (5 ธ.ค.54-พ.ค.57) สามารถปิด URL ไปแล้วทั้งสิ้น 22,599 UR

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : “ไอซีที”เรียก ISP หารือจัดการเว็บไซต์ไม่เหมาะสมพรุ่งนี้

Posts related