shoplri.com ธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจขนาดย่อม ธุรกิจsme

ธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจขนาดย่อม ธุรกิจsme

shoplri.com ธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจขนาดย่อม ธุรกิจsme

ไอซีที ชวนถวายพระพรผ่านโมบายแอพ

ก.ไอซีที เชิญร่วมถวายพระพรชัยมงคลผ่าน We Love Royalty โมบายแอพพลิเคชั่น ถวายพระพร เพื่อเฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 86 พรรษา 5 ธันวามหาราชา น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา ในวันที่ 5 ธ.ค. 56 กระทรวงไอซีที จึงได้จัดโครงการ We Love RoyaltyŽ เป็นศูนย์กลางกระจายข้อมูล ข่าวสารและสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเผยแพร่พระราชกรณียกิจพระองค์ท่าน และให้ประชาชนได้ร่วมถวายพระพรชัยมงคลผ่านโมบายแอพ เว็บไซต์ และสื่อออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ยังสามารถเข้าชมคำถวายพระพรในรูปแบบภาพเสมือนจริงของแต่ละสถานที่ที่มีผู้เข้ามาถวายพระพรได้ผ่านทาง We Love Royalty โมบายแอพพลิเคชั่น สำหรับ ไอโฟน, แอนดรอยด์, วินโดว์สโฟน และไอแพด โดยดาวน์โหลดได้ฟรี นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระองค์ท่านทรงทำเพื่อปวงชนชาวไทยในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการศึกษา ด้านชีวิตความเป็นอยู่ โดยนำเสนอในรูปแบบสื่ออินเตอร์แอคทีฟ และแอนิเมชั่นผ่านทางเว็บไซต์ www.WeLoveRoyalty.com และสื่อออนไลน์ ผ่าน Facebook.com/WELOVEROYALTY

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ไอซีที ชวนถวายพระพรผ่านโมบายแอพ

Posts related

 


ไอซีที ชวนถวายพระพรผ่านโมบายแอพ

ก.ไอซีที เชิญร่วมถวายพระพรชัยมงคลผ่าน We Love Royalty โมบายแอพพลิเคชั่น ถวายพระพร เพื่อเฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 86 พรรษา 5 ธันวามหาราชา น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา ในวันที่ 5 ธ.ค. 56 กระทรวงไอซีที จึงได้จัดโครงการ We Love RoyaltyŽ เป็นศูนย์กลางกระจายข้อมูล ข่าวสารและสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเผยแพร่พระราชกรณียกิจพระองค์ท่าน และให้ประชาชนได้ร่วมถวายพระพรชัยมงคลผ่านโมบายแอพ เว็บไซต์ และสื่อออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ยังสามารถเข้าชมคำถวายพระพรในรูปแบบภาพเสมือนจริงของแต่ละสถานที่ที่มีผู้เข้ามาถวายพระพรได้ผ่านทาง We Love Royalty โมบายแอพพลิเคชั่น สำหรับ ไอโฟน, แอนดรอยด์, วินโดว์สโฟน และไอแพด โดยดาวน์โหลดได้ฟรี นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระองค์ท่านทรงทำเพื่อปวงชนชาวไทยในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการศึกษา ด้านชีวิตความเป็นอยู่ โดยนำเสนอในรูปแบบสื่ออินเตอร์แอคทีฟ และแอนิเมชั่นผ่านทางเว็บไซต์ www.WeLoveRoyalty.com และสื่อออนไลน์ ผ่าน Facebook.com/WELOVEROYALTY

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ไอซีที ชวนถวายพระพรผ่านโมบายแอพ

Posts related

 


Home Webmail Password Help File Manager Logout Edit a file