วันนี้ (17 ก.ย.) ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)​ นางเมธินี  เทพมณี ปลัดกระทรวงไอซีที เปิดเผยว่า หลังจากนายพรชัย รุจิประภารัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที เข้าปฎิบัติหน้าที่ที่กระทรวง ตนจะเสนอโครงการบูรณาการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  โดยนำข้อมูลทุกภาคส่วนที่แต่ละกระทรวงมีอยู่ ให้สามารถใช้งานและเชื่อมโยงกันได้ โดยเฉพาะการใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร ผ่านโครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง (สมาร์ท ฟาร์มเมอร์) ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว จะทำให้เกษตรกรได้ข้อมูลตั้งแต่การผลิต จำหน่าย ราคา และผู้รับซื้อ ซึ่งต้องหารือร่วมกันว่าจะใช้ข้อมูลอย่างไรบ้างที่จะเข้าถึงเกษตรกรได้อย่างตรงจุด โดยได้ตั้งเป้าว่าจะช่วยเกษตรกรเข้มแข็งได้ 1.2 ล้านราย สำหรับโครงการสมาร์ ฟาร์มเมอร์ถือเป็นนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นอกจากนี้ ยังมีเรื่องการขนส่ง (อี-โลจิสติกส์) ที่ต้องนำระบบไอทีมาใช้งาน เพื่อผลักดันการขนส่งซึ่งเป็นระบบที่รู้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง สามารถรับรู้การขนส่งทั้งหมด โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการเสนอกฎหมายให้สภานิติบัญญัติ (สนช.) พิจารณา เพื่อให้การบริการจัดการขนส่งภายในและต่างประเทศ เป็นไปอย่างมีระบบ “ส่วนการปฎิรูปโครงสร้างการสื่อสารของประเทศ จะเน้นลดการลงทุนซ้ำซ้อนของหน่วยงานในสังกัด โดยจะเสนอให้ตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาการปรับโครงสร้างการสื่อสารทั้งระบบ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของกระทรวง” นางเมธินี กล่าว

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ไอซีที ดัน “สมาร์ทฟาร์มเมอร์” ใช้ไอทีช่วยเกษตรกร

Posts related