วันนี้ (4 มิ.ย.) ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) นายสุรชัย ศรีสารคาม ปลัดกระทรวงไอซีที เปิดเผยว่า กระทรวงไอซีที ได้มีโครงการเร่งด่วนที่ส่งให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พิจารณาเห็นชอบคือ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีของประเทศเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสมาร์ทไทยแลนด์ที่ถือเป็นการยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานราชการและการให้บริการประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาระบบการเลือกตั้งให้โปร่งใสตรวจสอบได้ รวมถึงโครงการไอซีที ฟรีไวไฟ (ICT FreeWiFi) เพื่อติดตั้งจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายทั่วประเทศจำนวน 150,000 จุด โดยบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการนอกจากนี้ได้สั่งให้หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวง โดยเฉพาะ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รวบรวมโครงการที่จำเป็นและเร่งด่วน และโครงการสำหรับการตั้งของบประมาณประจำปี 2558 ที่รอการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เดิม หลังจากที่เกิดปัญหาทางการเมืองและทำให้หน่วยงานภาครัฐที่ต้องขออนุมัติงบประมาณต้องสะดุดลงเร่งนำเสนอต่อ คสช. พิจารณาเช่นกันผู้สื่อข่าวรายงานว่ากระทรวงไอซีทีอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการในโครงการเนชั่นแนล อินเทอร์เน็ต เกตเวย์ (Nationalinternet gateway) โดยเป็นความร่วมมือระหว่างผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต(ไอเอสพี)รายใหญ่ 6 ราย ที่มีวงจรเชื่อมต่อต่างประเทศ (เกตเวย์) ของตนเอง และ 2 องค์กรรัฐวิสาหกิจหลักอย่าง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กสท โทรคมนาคมจำกัด (มหาชน) ที่รวมการครอบคลุมถึง 90% และเมื่อรวมกับ ไอเอสพีรายใหญ่อีก 6 ราย มาเป็นพาร์ทเนอร์ เพื่อใช้งานร่วมกันจะทำให้การกำกับดูแลง่ายขึ้น ภายใต้การกำกับดูแลของ กระทรวงไอซีที โดยจะเห็นเป็นรูปธรรมได้ภายในเดือนนี้

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : “ไอซีที” หวัง”คสช.”หนุนโครงการสมาร์ทไทยแลนด์

Posts related