วันนี้(15 พฤษภาคม 2557)ที่โรงแรมดิโอกุระเพรสทีจ กรุงเทพ  ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย)แถลงผลการสำรวจผู้บริหารประจำปีฉบับล่าสุดในหัวข้อ “The Customer-activatedEnterprise” หรือ องค์กรที่ตื่นตัวต่ออิทธิพลจากลูกค้าซึ่งอ้างอิงข้อมูลจากการสนทนาแบบตัวต่อตัวกับผู้บริหาร กว่า 4,000 คนทั้งผู้บริหารสูงสุด (ซีอีโอ) ผู้บริหารฝ่ายการตลาด (ซีเอ็มโอ)ผู้บริหารฝ่ายการเงิน (ซีเอฟโอ) ผู้บริหารฝ่ายสารสนเทศ (ซีไอโอ)และผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ จาก 70 ประเทศและ 20 กลุ่มอุตสาหกรรมทั่วโลกโดยประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงภาครัฐและเอกชน 75 คนจากภูมิภาคอาเซียนครอบคลุมกว่า 12 กลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งนี้จากผลสำรวจโดยสถาบันการศึกษาคุณค่าทางธุรกิจของไอบีเอ็ม(IBM Institute for Business Value) ผู้บริหารระดับสูงในอาเซียน  ได้ระบุว่าปัจจัยด้านตลาดและเทคโนโลยี  ถือเป็นปัจจัยภายนอกที่สำคัญที่สุดที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรในอนาคต  เช่นเดียวกับองค์กรระดับโลก  โดยผู้บริหารในอาเซียนเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในช่วง3-5 ปีข้างหน้า  ซึ่งคาดว่าองค์กรจะมีการเปิดกว้างมากขึ้นเพื่อตอบรับอิทธิพลจากลูกค้า ทั้งยังต้องการพันธมิตรที่จะร่วมส่งเสริมมูลค่าทางธุรกิจและตระหนักอย่างจริงจังถึงบทบาทของโซเชียลและดิจิทัลในการพัฒนาการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้ามากขึ้น  นางพรรณสิริ อมาตยกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย กล่าวว่า  แม้ว่าผู้บริหารระดับสูงทั่วโลกมีความคิดเห็นที่แตกต่างกับเกี่ยวกับแรงกดดันภายนอกที่มีความสำคัญมากที่สุด  แต่ผู้บริหารทั้งหมดต่างเห็นพ้องต้องกันว่าเทคโนโลยีคือหนึ่งในสามปัจจัยแรกที่สร้างแรงกดดันต่อองค์กรมากที่สุด  ในขณะที่โลกดิจิทัลกำลังเปิดโอกาสให้ลูกค้ามีอำนาจเพิ่มมากขึ้นและเปลี่ยนความคาดหวังของลูกค้าที่มีต่อองค์กรอย่างเห็นได้ชัดในปี 2557 ไอบีเอ็มคาดการณ์ว่าลูกค้าดิจิทัลจะกลายเป็นเรื่องที่ผู้บริหารระดับสูงให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆสนใจดูผลการสำรวจได้ที่ www.ibm.com/csuitestudy 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ไอบีเอ็มชี้ผู้บริหารองค์กรสนใจลูกค้าดิจิทัลมากขึ้น

Posts related