กรรมการและเลขานุการบอร์ดกองทุน กทปส. ยืนยันว่าจะมีการแจกคูปองให้ประชาชนนำไปแลกซื้อเซ็ตท็อปบ็อกซ์แน่นอน อย่างช้าไม่เกินเดือน ส.ค.นี้นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการกสทช.) ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.)  เปิดเผยว่า จากที่ประชาชนมีความกังวล และสับสนเกี่ยวกับเรื่องการแจกคูปองเซ็ตท็อปบ็อกซ์  ขอยืนยันว่า จะมีการแจกคูปองให้กับประชาชนเพื่อนำไปแลกซื้อเซ็ตท็อปบ็อกซ์และอุปกรณ์ที่ช่วยในการรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลแน่นอน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เตรียมเร่งพิจารณาอนุมัติกรอบวงเงินเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินการจัดทำวางระบบ จัดทำฐานข้อมูล และบริการเพื่อการบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบและขึ้นคูปองในวันที่ 20 พ.ค. 57 นี้ และจะพิจารณาเรื่องมูลค่าคูปองในวันที่ 27 พ.ค. 57“ขอยืนยันอีกครั้งว่าจะมีการแจกคูปองเพื่อนำไปแลกซื้อเซ็ตท็อปบ็อกซ์ให้กับประชาชน 22 ล้านครัวเรือน ครัวเรือนละ 1 ใบแน่นอน ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าเราดำเนินการด้วยความรอบคอบ และจะพยายามให้ทันตามกำหนดเดิมที่จะแจกคูปองในเดือน ก.ค. 57 หรือหากล่าช้าไปคงไม่เกินเดือน ส.ค. สำหรับประเด็นเรื่องการพิจารณามูลค่าคูปอง กรรมการบริหารกองทุนฯ 3 ท่าน คือ รศ.ดร.พนา ทองมีอาคม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ ผู้แทนสภาพัฒน์ และดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการเนคเทค จะเป็นผู้กำหนดราคากลางของเซ็ตท็อปบ็อกซ์ ซึ่งกำลังเร่งพิจารณากำหนดราคากลางของเซ็ตท็อปบ็อกซ์อยู่” นายฐากร กล่าว.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ‘กทปส.’ ยืนยันแจกคูปองอย่างช้าไม่เกินส.ค.นี้

Posts related