ฟูจิตสึ เน้นขยายธุรกิจในเอเชียนอกเหนือญี่ปุ่น ส่วนในไทยสบช่องภาครัฐ มีนโยบายดิจิตอล อีโคนิมี่เร่งเตรียมทีมขายและผู้เชี่ยวชาญนำเสนอบริการให้ภาครัฐและบริษัทไทย พร้อมใช้ไทยเป็นฮับขยายธุรกิจในอินโดไชน่า และปรับโครงสร้างบริหารธุรกิจใหม่ทั่วโลก แบ่ง 5 ภูมิภาค เพื่อให้คล่องตัวมีประสิทธิภาพมากขึ้น นายทาสุยะ ทานากะ รองประธานบริหาร อาวุโส กลุ่มธุรกิจเอเชีย บริษัท ฟูจิตสึ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทมีแผนขยายธุรกิจในเอเชียที่ไม่นับรวมญี่ปุ่นให้มีอัตราการเติบโตมากขึ้นเป็นเลขสองหลัก จากปัจจุบันที่มีสัดส่วนเลขหลักเดียวเท่านั้น โดยการนำเสนอโซลูชั่นและฮาร์ดแวร์ ให้กับกลุ่มธุรกิจในภาคการผลิตและค้าปลีก และจะตั้งหน่วยงานพิเศษขึ้นมาที่สำนักงานใหญ่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจทั่วเอเชีย ด้วยการส่งผู้เชี่ยวชาญมาช่วยพัฒนาธุรกิจให้ลูกค้าในท้องถิ่นนั้นๆให้มีศักยภาพมากขึ้นด้วยการใช้ไอซีที พร้อมชูวิสัยทัศน์ Human Centric Innovation ด้วยการพัฒนาโซลูชั่นและบริการที่ช่วยสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจและสังคม นอกจากนี้ยังได้ปรับโครงสร้างองค์กรธุรกิจใหม่ เพื่อให้การบริการงานในการทำธุรกิจทั่วโลกมีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น โดยแบ่งเป็น 5 ภูมิภาค มีผู้บริหารที่รับผิดชอบโดยตรงที่สามารถตัดสินในการการนำธุรกิจได้ทันที จากเดิมที่ต้องรายงานตรงต่อซีอีโอที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อพิจารณาตัดสินใจ สำหรับในประเทศไทยฟูจิตสึจะพยายามเพิ่มจำนวนลูกค้าบริษัทคนไทย และลูกค้าภาครัฐให้มากขึ้น จากเดิมส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทญี่ปุ่นที่เข้ามาดำเนินธุรกิจในไทยและอยู่ในภาคการผลิต โดยจะนำเสนอให้ส่วนของโซลูชั่น ซอร์ฟแวร์ คลาด์คอมพิวติ้งและการบริการ อย่างไรก็ตามจากการที่ประเทศไทยกำลังมีนโยบายดิจิตอล อีโคนิมี่ นั้น ที่ผ่านมาฟูจิตสึที่ญี่ปุ่นก็มีประสบการณ์ในการพัฒนาโซลูชั่นให้กับรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นจำนวนมาก ซึ่งในไทย ทางฟูจิตสึได้เตรียมทีมขายและผู้เชียวชาญเฉพาะ เพื่อนำเสนอบริการและโซลูชั่นต่างๆ ให้กับหน่วยงานในกระทรวงต่างๆ ของไทยที่ต้องการนำไอซีทีไปช่วยพัฒนาศักยภาพการทำงานในเรื่องต่างๆ เชื่อว่าจะเป็นโอกาสให้ฟูจิตสึในไทยมีอัตราการเติบโตได้ ด้าน นายมาซายูกิ คูนิมารู ประธาน บริษัท ฟูจิตสึ ซีสเต็ม บีสซีเนส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ฟูจิตสึ จะใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง หรือฮับ ในการขยายธุรกิจในภูมิภาคอินโดไช่นา เนื่องจากประเทศไทยมีภูมิศาสตร์และระบบโลจิติกส์ที่ดีในภูมิภาคนี้ โดยการขยายธุรกิจในไทยจะเน้นเรื่องคลาด์ คอมพิวติ้ง แอพพลิเคชั่นและโซลูชั่น โดยนำไอซีทีมาช่วยสนับสนุนลูกค้าในไทย ซึ่ง แม้ว่าการลงทุนด้านไอทีของไทยในช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้จะมีไม่มาก แต่ยังมองเห็นในกลุ่มธุรกิจที่ยังสามารถเข้าไปเจาะตลาดได้ อาทิ กลุ่ม ธนาคาร ประกันภัย ลิสซิ่ง สุขภาพ ฯลฯ อย่างไรก็ตาม สำหรับในส่วนรายได้ของฟิจิตสึทั่วโลกในปีงบประมาณสิ้นสุด วันที่ 31 มี.ค. 57 มีรายได้จำนวน 46,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ‘ฟูจิตสึ’ รุกธุรกิจในไทยรับ ‘ดิจิตอล อีโคโนมี่’

Posts related