ก.ไอซีที เตรียมยกระดับการทำงานการทะเบียนภาครัฐ ด้วยการตั้งกรมทะเบียนกลาง มั่นใจช่วยดันไทยไต่ระดับท็อป 10 อีกอฟเวิร์นเมนต์โลก คาด 2 ปี เห็นภาพ นายสุรชัย ศรีสารคาม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า เตรียมจัดตั้งหน่วยงานใหม่ภายใต้สังกัดกระทรวงไอซีทีโดยใช้ชื่อว่า กรมทะเบียนกลาง โดยจะตั้งผู้บริหารระดับอธิบดีขึ้นมาดูแลเฉพาะ เบื้องต้นจะให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงเข้าดูแล คาดว่าจะเริ่มงานจริงได้หลังเหตุการณ์ทางการเมืองสงบ ทั้งนี้กรมทะเบียนกลาง จะช่วยยกระดับการทำงานด้านงานทะเบียน ให้มีการรวมของศูนย์ชัดเจน จากเดิมที่การบริหารจัดการกระจายไปแต่ละหน่วยงานที่บริหารจัดการไม่กี่เรื่อง ซึ่งหากตั้งแล้วจะทำให้ครอบคลุมทั้ง 91 เรื่อง ตั้งแต่เรื่องการเกิดจนการตาย ส่วนแนวคิดของ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที เพื่อดันอันดับการพัฒนาด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (อีกอฟเวิร์นเมนต์) ให้ประเทศไทยขึ้นมาเป็นอันดับท็อป 10 จากปัจจุบันอยู่ที่อันดับ 20 ของโลก ซึ่งมองว่าเป้าหมายที่เราจะไต่ขึ้นไปน่าจะเป็นจริงได้ภายใน 6 ปีจากนี้ โดยจะเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมได้ภายใน 2 ปี ขณะที่ภายใน 3 ปี เกิดภาพชัดเจน อย่างไรก็ตาม กระทรวงไอซีทีจะต้องเร่งผลักดันให้เกิดผลเชิงปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากร การเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐาน ต่อยอดการใช้งานคลาวด์ภาครัฐ รวมถึงเชื่อมโยงฐานข้อมูลเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ทำให้การใช้งานเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อทำให้ประเทศไทยขึ้นอันดับ 1 ใน 10 ของโลกให้ได้เร็วที่สุด ซึ่งสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) ถือเป็นองค์กรที่จะช่วยผลักดัน ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (จิน).

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ‘ไอซีที’ เล็งตั้งกรมทะเบียนกลาง

Posts related