นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยถึงแนวทางการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายว่า นโยบายจะยึดหลักกลไกตลาดให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง เพื่อให้เกิดการแข่งขันซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค ดังนั้นราคาน้ำตาลทรายที่จำหน่ายในประเทศก็ควรสะท้อนกลไกตลาด เพื่อป้องกันปัญหาการลักลอบ อย่างไรก็ตามเรื่องทั้งหมดก็จะต้องให้ทั้งฝ่ายโรงงานและชาวไร่อ้อยมีความเห็นที่ตรงกันที่จะต้องไปสรุปในการประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(กอน.)ก่อนที่จะปฏิบัติ“การปรับโครงสร้างจะต้องดูหลายอย่างทั้งเพิ่มผลผลิต การจัดโซนนิ่งพื้นที่เพาะปลูกรวมไปถึงการเปิดโรงงานก็จะต้องเป็นแบบเสรีหรือไม่ รวมถึงราคาน้ำตาลทรายที่เวลานี้ภายในประเทศและส่งออกต่างกันโควตาน้ำตาลที่มีอยู่ คือน้ำตาลทรายขาวบริโภคในประเทศ (โควต้า ก.) ดิบส่งออก (โควต้าข.) และดิบหรือขาวส่งออก (โควต้าค.) ก็ต้องไม่มีผมเองถามชาวไร่อ้อยว่ากฏหมายอ้อยใช้มา 30 ปีจะเลิกไหมว่ากันเสรีไปเลยเขาก็บอกว่ายังแฮปปี้อยู่โดยเฉพาะระบบแบ่งปันผลประโยชน์70:30 แต่ขอให้ปรับปรุง เรื่องนี้ กอน.คงจะต้องไปหารือและเมื่อมีกติกาก็ขอให้ยอมรับกัน”นายจักรมณฑ์กล่าวสำหรับกรณีปัญหาระยะห่างโรงงานที่ตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) กำหนดเกณฑ์การตั้งโรงงานน้ำตาลทรายต้องห่างกันไม่ต่ำกว่า 80 กิโลเมตร (กม.) แต่ปรากฏว่ามี 2 โรงงานที่จังหวัดสระแก้วที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) เปิดดำเนินกิจการอยู่ จึงมีสภาพไม่ต่างอะไรกับโรงงานเถื่อน เรื่องนี้คงจะต้องเร่งข้อยุติของ2 โรงงานนี้ก่อน เพราะใกล้ฤดูเปิดหีบซึ่งสุดท้ายเชื่อว่าชาวไร่ก็คงจะมากดดันให้เปิดโรงงานเพื่อหีบอ้อย ไม่เช่นนั้นชาวไร่ก็เดือดร้อน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : “จักรมณฑ์”ส่งซิกลอยตัวราคาน้ำตาลทราย

Posts related