นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รมว.คมนาคม เปิดเผยหลังประชุมพิจารณายุทธศาสตร์การขนส่งสินค้าทางอากาศ กรณีศึกษาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางอากาศว่า กระทรวงคมนาคมเตรียมขยายคลังสินค้าในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้รองรับสินค้าได้เพิ่มขึ้นเป็น 3 ล้านตัน จากปัจจุบันที่รองรับได้ 1.7 ล้านตันต่อปี หลังจากพบว่าปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขนส่งสินค้า 1.3 ล้านตันต่อปี หากไม่ขยายจะเกินขีดความสามารถในปี 60 โดยการขยายคลังสินค้าใน 2-3 ปีแรก จะขยายให้ได้ 2.4 ล้านต้นก่อน และค่อยขยายให้เต็มศักยภาพต่อไป ส่วนการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นศูนย์กลางขนส่งสินค้าภูมิภาค จำเป็นต้องสร้างเส้นทางขนส่งสินค้าจากไทยกระจายไปยังจุดอื่นๆอย่างหลากหลาย ผ่านทั้งทางถนน รถไฟ และเรือเชื่อมโยงถึงกัน สำหรับการขนส่งสินค้าที่สุวรรณภูมิส่วนใหญ่ เป็นชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รองลงมาเป็นผลไม้ ดอกไม้ หอยนางรม และในปี 55 ที่ผ่านมา มีปริมาณการขนส่งรวม 1.36 ล้านตัน แบ่งเป็น สินค้านำเข้า 5.99 แสนล้านตัน ส่งออก 7.4 แสนล้านตัน และสินค้าผ่านท่า 2.4 หมื่นล้านตัน “ปัจจุบันไทยมีปริมาณสินค้าส่งออกทางอากาศมากกว่าปริมาณสินค้านำเข้า หากสามารถทำให้สินค้าส่งออกและนำเข้าของประเทศเพื่อนบ้านผ่านไทย ก็จะทำให้ไทยเป็นฮับการขนส่งสินค้าได้ โดยได้มอบหมายให้นายสมชัย ศิริวัฒนโชค ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นหัวหน้าคณะทำงานดูแลการเตรียมความพร้อมเพื่อส่งเสริมให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นฮับการขนส่งสินค้า” นายชัชชาติ กล่าวอีกว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาจัดทำแผนงานเพื่อลดปัญหา และจูงใจให้มีการใช้บริการคลังสินค้ามากขึ้น เช่น ปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งสินค้า ค่าเช่าพื้นที่ที่ยังแพง ผู้ประกอบการต้องรับภาระค่าใช้จ่ายภาษีโรงเรือน ค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่ผู้ประกอบการต้องจ่ายให้กับบริษัทผู้ดำเนินการการบริหารเขตปลอดอากร ระบบควบคุมการขนส่ง(เอซีซีเอส) ที่ยังไม่สามารถพัฒนาให้ใช้งานได้ จนทำให้การบริการในลักษณะจุดเดียวเบ็ดเสร็จไม่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับการประกอบการด้านโลจิสติกส์ของสรรพากร กรณีมีการโอนสิทธิของสินค้าในเขตปลอดอากร ยังไม่สอดคล้องกับกฎหมายการจัดตั้งเขตปลอดอากรของกรมศุลกากร และปัญหาระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) หรือทอท. จะต้องไปดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : “ชัชชาติ”ดันสนามบินสุวรรณภูมิเป็นฮับ

Posts related