นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานคณะกรรมการและประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณ์ หรือ ซีพีเปิดเผยว่า การแก้ปัญหาการรับจำนำข้าวของรัฐบาลดำเนินการช้าเกินไปจึงทำให้เกิดปัญหา สะสมโดยเห็นว่าหากปีไหนเห็นว่าปริมาณผลผลิตการรับจำนำข้าวมากเกินไปและส่งผล ให้ราคาตกในปีการผลิตต่อไปรัฐควรวางแผนช่วยเกษตรกรด้วยการการจ่ายอุดหนุน ด้านราคาให้เกษตรกรโดยตรง เพื่อไปเพาะปลูกพืชชนิดอื่นแทน เช่น ถ้าให้เกษตรกรไร่ละ 1,500 บาท และลดการเพาะปลูกลงได้30% จะช่วยยกระดับราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้น ส่วนข้าวที่ค้างสต๊อกเป็นเวลานานและมีคุณภาพที่ไม่ดีนั้น สามารถที่จะนำไปขายให้ประเทศจีน เพื่อใช้ในการผลิตเอทานอลได้ และเขื่อว่าวิธีการนี้จะช่วยลดการขาดทุนจากโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลได้และถ้าทำให้ดีอาจจะทำให้รัฐมีกำไรทั้งนี้เห็นว่าไทยไม่ควรพูดว่าเป็นที่1ในการส่งออกข้าวของโลก เพราะความจริงแล้วประเทศที่มีการส่งออกข้าวมากสุดคือจีน รองลงมาคืออินเดีย พม่าและไทย ซึ่งเราไม่ควรแข่งเป็นที่1แต่ทำอย่างไรให้เกษตรกรร่ำรวยมากขึ้นไม่ใบ่ยากจน เหมือนอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ เพราะถ้าเกษตรกรรวยขึ้นก็จะช่วยห้มีกำลังซื้อเเพิ่มขึ้นส่งผลดีต่อเศรษฐกิจสำหรับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลวงเงิน2 ล้านล้านบาทนั้น เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องลงทุน เพราะถ้าไม่ทำในวันนี้ในวันข้างหน้าการลงทุน 6 ล้านล้านก็จะไม่เกิดขึ้น และที่ผ่านมาจะเห็นว่าไม่มีประเทศไหนลงทุนแล้วทำมหิประเททศล่มจมและลูกหลาน เป็นหนี้เป็นสิน เพราะไม่เช่นนั้นไต้หวัน จีน เกาหลีคงไม่กล้าลงทุนเป็นจำนวนมาก ส่วนภาวะเศรษฐกิจไทยในช่วงนี้ถือว่าดี แม้ว่าจะมีปัญหาบ้างแต่เป็นชั่วคราวเท่านั้น และในปัจจุบันเงินทุนสำรองระว่างประเทศถือว่าอยู่ในระดับที่สูง และนังเชื่อว่ากลุ่มประเทศในเอเชียยังเป็นที่สนใจของรักลงทุนหากเศรษฐกิจ สหรัฐฟื้นตัวและมีผลต่อการเคลื่อนย้ายเงินทุนบ้างสำหรับภาคการเกษตรถือเป็นภาคที่เป็นอนาคตขอประเทศ โดยมี ยางพาราที่ถือสินคัาเกษตรที่ราคาดีอันดับ 1ของไทยแม้ขณะนี้ราคาอยู่ที่80บาต่อกร.ก ยังถือว่ามีกำไรมากที่สุด และรัฐบาลก็ยังอุดหนุนอยู่ที่ราคา90บาทต่อก.ก. รองลงมาคืออ้อย เป็นสินค้าเกษตรที่รัฐบาลสนับสนุนมานานแล้ว ต่อจากนั้นนก็ปาล์มน้ำมันเป็นพืชเกษตร ที่สามารถผลิตเป็นน้ำน้ำมันที่ใช้ได้สำหรับทั้งคนและรถ นอกจากนี้ มะพร้าวเป็นพืชเกษตรที่ต้องเร่งดำเนินการปลูกเพื่อรองรับ นโยบายของรัฐบาลที่จะผลักดันให้ไทยเป็นครัวของโลก

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : “ธนินท์”แนะลดพื้นที่ปลูกข้าวช่วยดันราคาขึ้น

Posts related