นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า  สถานการณ์การเมืองที่เกิดขึ้นในขณะนี้  มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเข้ามาลงทุนของนักลงทุนจากต่างชาติบ้างแล้ว  โดยเฉพาะนักลงทุนที่เข้ามาเตรียมศึกษาเข้ามาลงทุนตั้งโรงงาน ได้ตัดสินใจไปประเทศอื่นๆ  แล้ว ส่วนกลุ่มผู้ลงทุนที่ได้ลงทุนก่อสร้างแล้ว  ขณะนี้ได้หยุดรอดูสถานการณ์  และกระทบต่อการส่งออก  เพราะผู้ซื้อไม่มั่นใจว่า ผู้ประกอบการไทย จะส่งสินค้าได้ตามกำหนดหรือไม่   “ ตอนนี้เหตุการณ์ชุมนุนต่าง ๆ  ส่งผลกระทบต่อการส่งออกแล้ว เพราะผู้สั่งสินค้าของไทย เกรงว่า  ไทยอาจไม่สามารถผลิตสินค้าได้ทัน  ถ้าหากชิ้นส่วนเพียงชิ้นเดียวไม่สามารถส่งจากไทยไปได้  จะกระทบต่อสินค้าสำเร็จรูปทั้งหมดที่ไม่สามารถผลิตได้  ดัง นั้นผู้ซื้อบางส่วนอาจจะลดความเสี่ยงโดยการหันไปสั่งสินค้าจากประเทศอื่น ซึ่งอาจจะกระทบต่อยอดส่งออกในไตรมาส 1 ของปีหน้าได้ ขณะนี้” นอกจากนี้ภาคเอกชน ยังกังวลกับการยกระดับการชุมนุม โดยการยึดกระทรวงต่างๆ  ทั้ง 14 แห่งในวันที่ 27 พ.ย. ของกลุ่มผุ้ชุมนุนขับไล่รัฐบาล เนื่องจากจะกระทบต่อการทำธุรกรรมของภาคเอกชนที่ต้องติดต่อกับหน่วยงานราชการ  ส่วน ทางออกของปัญหาการ เมืองไทย มองว่าการยุบสภาของรัฐบาล หรือ ให้นายกรัฐมนตรีลาออก สามารถทำได้ตามหลักประชาธิปไตย แต่ต้องการเห็นทุกฝ่าย หารือร่วมกัน เพื่อแก้วิกฤตประเทศชาติให้เร็วที่สุด

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : “ม็อบ”เป็นพิษนักลงทุนหนีไทยซบเพื่อนบ้าน

Posts related