วันนี้(31ต.ค.) ที่ศาลปกครองกลาง ถนนแจ้งวัฒนะ ศาลปกครองสูงสุด ได้มีคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ 446/2555 หมายเลขแดงที่ 785/2555 ของนายอนุภาพ ถิรลาภ ผู้ฟ้องคดี กับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)ผู้ถูกฟ้องคดี เรื่องคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กำหนดให้ปฎิบัติหรือปฎิบัติหน้าที่ล้าช้า โดยมีคำสั่งยืนยันตามศาลชั้นต้นที่ตัดสินว่าผู้ฟ้องไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย นายอนุภาพ ถิรลาภ นักวิชาการอิสระ ด้านโทรคมนาคม เปิดเผยว่า ภายหลังรับฟังแล้วพบว่า เนื้อหาที่ศาลอ่านเป็นเรื่องเกี่ยวกับ 3 จี 2.1 กิกะเฮิร์ตซ ที่ได้ให้จำหน่ายสารบท เนื่องจากเห็นว่าไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรง แต่ในขณะเดียวกันยังข้องใจว่า ตัวเองไม่ได้ขอยื่นอุทรณ์กรณี 3 จี ส่วนกรณีการยื่นฟ้องพรีเพด กรณีห้ามกำหนดวันหมดอายุนั้นชนะคดีเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามหลังจากนี้จะเตรียมรวบรวมข้อมูลค่าบริการ คุณภาพการให้บริการ เพื่อศึกษาว่าจะดำเนินการฟ้องอย่างไรต่อไป “ส่วนตัวฟ้องแค่ 2 คดี คือ 3 จี ที่จำหน่ายคดีออกจากสารบท และกรณีห้ามกำหนดวันหมดอายุพรีเพด เท่านั้น ไม่เข้าใจว่าการฟังครั้งนี้ไม่มีเกี่ยวกะพรีเพด แต่เนื้อหาเข้าข่าย 3 จีครั้งที่ผ่านมา “นายอนุภาพ กล่าว

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : “ศาลปกครองสูงสุด”ยืนคำตัดสินเดิมคดี“อนุภาพ” ฟ้อง กสทช.

Posts related