วันนี้(2มี.ค.)น.ส.สุภิญญากลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.)เปิดเผยว่า ในที่ประชุมกสท.วันพรุ่งนี้(3มี.ค.)เสนอให้พิจารณาแนวทางการสร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ได้ข้อมูลอย่างถูกต้องทั่วถึงเกี่ยวกับทีวีดิจิทัลโดยให้ขอความร่วมมือไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์(ฟรีทีวี)ซึ่งสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวางรวมทั้งฟรีทีวีเหล่านี้จะเป็นผู้ประกอบกิจการทีวีดิจิทัล เนื่องจากพบว่า สื่อหลายฉบับได้นำเสนอว่าผู้บริโภคจำนวนมากยังไม่ทราบข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับทีวีดิจิทัลในหลายประเด็นเช่น ทีวีดิจิทัลว่าคืออะไรสามารถรับชมได้อย่างไรจะเริ่มออกอากาศได้เมื่อใด“ขณะนี้ประชาชนส่วนหนึ่งรับรู้ว่ามีการประมูลทีวีดิจิทัลไปแล้วเพราะเป็นข่าวใหญ่ที่หลายช่องช่วยกันรายงานข่าวในช่วงปลายปีที่แล้วแต่หลังจากนั้นยังมีไม่ค่อยประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารข้อมูลสำคัญให้ผู้บริโภคได้เตรียมตัวรับชมเตรียมซื้ออุปกรณ์ต่างๆซึ่งการสื่อสารให้ผู้บริโภครับรู้อย่างทั่วถึงถือเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการเปลี่ยนผ่านจากระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล”น.ส.สุภิญญากล่าวนอกจากนี้วาระการให้ใบอนุญาตช่องดาวเทียมหลังจากที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลงในเดือนมีนาคมนี้จำนวน96ช่องรายการแต่มีผู้ประกอบการเสนอเข้ามาเพื่อขอใบอนุญาต50ช่องในจำนวนนี้มี8ช่องรายการที่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำอันเป็นขัดหรือแย้งกับการกำกับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการซึ่งอย.ส่งข้อมูลมาว่าตรวจพบการโฆษณาอาหารและยาที่ผิดกฎหมายซึ่งต้องจับตาว่าบอร์ดจะพิจารณาเรื่องนี้อย่างไร

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : “สุภิญญา”เตรียมเสนอแนวทางให้ข้อมูลทีวีดิจิทัล

Posts related