วันนี้(17 ก.พ.) น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) เปิดเผยว่า กรณีที่ประชุม กสท. มีมติต่อใบอนุญาตช่องรายการทีวีดาวเทียม 2 ราย ได้แก่ ช่องรายการOHO และช่อง รายการMix 24 Variety3 เดือนนั้น ส่วนตัวไม่เห็นด้วยให้ต่อใบอนุญาต เนื่องจากที่ผ่านมาทั้ง 2 ช่องมีพฤติกรรมที่ชัดเจนที่โฆษณาผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมาย เพราะได้เฝ้าระวังมาตลอด และเคยเชิญผู้บริหารทั้ง 2 ช่องเข้ามาชี้แจง แต่ส่งเจ้าหน้าที่มาซึ่งไม่สามารถให้ข้อมูลได้ ดังนั้นเมื่อมติที่ประชุมให้ต่อใบอนุญาต 3 เดือน จากนี้จะเฝ้าระวังแบบใกล้ชิด และจะนำผลที่ประชุมกสท.ส่งเข้าคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ต่อไป อย่างไรก็ตามมองว่า การต่อใบอนุญาตดังกล่าวนี้ ไม่ยุติธรรมกับช่องรายการที่ปรับตัวไม่นำโฆษณาที่ผิดอาหารและยาโฆษณา รวมถึงการไม่ต่อใบอนุญาตจะเป็นการส่งสัญญาณให้อุตสาหกรรมทีวีดาวเทียมได้สร้างบรรทัดฐานเดียวกัน.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : “สุภิญญา” ไม่เห็นด้วย กสท. ต่อใบอนุญาต2 ช่องทีวีดาวเทียม

Posts related