ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยในการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงองค์กรในกระแสโลกาภิวัฒน์ จัดโดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ว่า เชื่อว่าปัญหาการเมืองใกล้จะจบแล้ว เนื่องจากคดีที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลเริ่มทยอยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีทางกฎหมาย ซึ่งเรื่องไหนผิดหากรัฐบาลยอมรับ เชื่อว่าเรื่องจะจบลงได้อย่างแน่นอน และสังคมจะยอมรับได้ แต่สิ่งที่สำคัญคือ จะต้องมีการจัดตั้งรัฐใหม่ที่มีอำนาจเต็ม ในการเข้ามาบริหารบ้านเมืองโดยเร็ว เพื่อบริหารประเทศและสามารถขับเคลื่อนโครงการลงทุนที่จำเป็น “หากภายใน 6 เดือนแรกของปีนี้ยังไม่มีรัฐบาลใหม่ การลงทุนจะชะลอตัวลงมากกว่านี้ โดยเฉพาะภาคอสังหาริมทรัพย์ที่เริ่มเห็นแล้ว แต่ถือว่ายังโชคดีที่อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) ยังไม่ติดลบ   เชื่อว่าปัญหาทางการเมืองใกล้จะจบ เรื่องไหนผิดก็ว่ากันไปตามผิด หากรัฐบาลยอมรับก็จบ สังคมก็ยอมรับได้ อย่าไปคิดอะไรที่มันวุ่นวาย” สำหรับบทบาทขององค์กรรัฐวิสหกิจ ในภาวะการเมืองที่ไม่ปกติ บทบาทของผู้นำองค์กรฯ จะต้องวางตัวให้ดี อย่าแสดงออกว่าเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ต้องใช้ไหวพริบ และต้องระวังเรื่องการตัดสินใจ ที่อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงขององค์กร ยกตัวอย่างเช่น กรณีธนาคารออมสินปล่อยกู้ยืมระหว่างธนาคาร (อินเตอร์แบงก์) ให้กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ในโครงการรับจำนำข้าว ส่งผลให้มีประชนแห่ถอนเงินออกจากออมสินเป็นจำนวนมาก ถือว่าเป็นอุธาหรณ์ที่สำคัญในการตัดสินใจของผู้บริหารรัฐวิสาหกิจที่ผิดพลาด

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : “หม่อมอุ๋ย”เชื่อปัญหาการเมืองจบได้แน่

Posts related