น.ส.จุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยภายหลังผลการเปิดซองประมูลวงเงินกู้จากสถาบันการเงิน เพื่อนำไปจ่ายให้โครงการรับจำนำข้าว วงเงิน 50,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.ที่ผ่านมา ว่า ธนาคารออมสิน เป็นผู้ชนะการประมูลเต็มวงเงิน 50,000 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 3 ปี โดยเสนออัตราดอกเบี้ยต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่อัตราดอกเบี้ยด้านปล่อยกู้ โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน (ไบบอร์) -0.1% หรือ 2.1792% ต่อปี จากอัตราที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนประมูลที่ไบบอร์เฉลี่ย 6 เดือน หรืออัตรา 2.2792%ทั้งนี้ หลังจากที่ สบน.ได้รับวงเงินกู้ดังกล่าว จะสามารถจัดสรรไปยังธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อไปนำเบิกจ่ายให้กับเกษตรกร งวดแรก วันที่ 6 มิ.ย.57 วงเงิน 30,000 ล้านบาท และงวดที่ 2 วันที่ 13 มิ.ย.57 วงเงิน 20,000 ล้านบาท เพื่อให้ธนาคารมีสภาพคล่องไปจ่ายให้เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง“อัตราดอกเบี้ยที่ออมสินเสนอมาเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ เท่าที่รัฐบาลเคยออกมา ซึ่งมีอัตราต่ำกว่าพันธบัตรรัฐบาลระยะ 3 ปี ที่ 2.45% และเป็นสถาบันการเงินรายเดียวที่เสนอประมูลเต็มวงเงิน จากสถาบันการเงินที่เข้าร่วมประมูลทั้ง 12 ราย วงเงินยื่นประมูลรวม 145,000 ล้านบาท โดยชนะผู้ประมูลอันดับ 2 ที่เสนออัตราดอกเบี้ยไบบอร์ปกติ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของสถาบันการเงินต่อการดำเนินนโยบาย”อย่างไรก็ตาม ภายในสัปดาห์นี้ สบน.จะส่งหนังสือชี้ชวนสถาบันการเงิน ให้เข้าประมูลเงินกู้รอบที่ 2 อีก 40,000 ล้านบาทแบบเทอมโลน และเปิดให้เข้ายื่นซองประมูล วันที่ 12 มิ.ย.57 โดยคาดว่าสถาบันการเงินจะเข้าแข่งขันเหมือนเดิม และคาดว่าจะได้อัตราดอกเบี้ยที่น่าพอใจไม่แพ้รอบแรก เนื่องจากสถาบันการเงินยังมีความเชื่อมั่น และสภาพคล่องจำนวนมาก แต่ สบน.คงไม่กู้เต็มวงเงิน 130,000 ล้านบาท เนื่องคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อนุมัติวงเงินให้กู้เพื่อจ่ายชาวนาเพียง 92,000 ล้านบาทเท่านั้นนายธัชพล กาญจนกูล รักษาการผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า การเข้าร่วมประมูลวงเงินกู้อีก 40,000 ล้านบาทนั้น คงต้องหารือในที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารอีกครั้ง แต่หากพิจารณาจากสภาพคล่องของธนาคารในปัจจุบัน ที่อยู่ในระดับสูง ก็ยังเพียงพอที่จะเข้าร่วมประมูลในวงเงินดังกล่าวได้อีกรายงานข่าวจาก ธ.ก.ส. กล่าวว่า สำหรับยอดจ่ายเงินให้กับเกษตรกรในโครงการรับจำนำข้าว ปีการผลิต 56/57 ช่วง 9 วันที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ค.-3 มิ.ย.57 ธนาคารได้จ่ายให้เกษตรกรไปแล้ว 382,338 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 38,488.31 ล้านบาท แบ่งเป็น วันที่ 26 พ.ค. จ่ายไป 3,544 ราย วงเงิน 311.94 ล้านบาท, วันที่ 27 พ.ค.จ่ายไป 35,943 ราย วงเงิน 3,272.25 ล้านบาท, วันที่ 28 พ.ค. จ่ายไป 61,661 ราย วงเงิน 6,660.41 ล้านบาท, วันที่ 29 พ.ค. จ่ายไป 84,233 ราย วงเงิน 8,999.85 ล้านบาท, วันที่ 30 พ.ค. จ่ายไป 118,569 ราย วงเงิน 11,633.78 ล้านบาท, วันที่ 31 พ.ค. จ่ายไป 41,697 ราย วงเงิน 3,893.79 ล้านบาท, วันที่ 1 มิ.ย. จ่ายไป 2,737 ราย วงเงิน 260.25 ล้านบาท, วันที่ 2 มิ.ย. จ่ายไป 16,671 ราย วงเงิน 1,777.65 ล้านบาท และวันที่ 3 มิ.ย. จ่ายไป 17,283 ราย วงเงิน 1,678.39 ล้านบาท

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : “ออมสิน”ชนะปล่อยกู้จำนำข้าว 50,000 ล้านบาท

Posts related