นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า กลางเดือน ธ.ค.นี้ กระทรวงพลังงานจะเชิญผู้ผลิตรถยนต์ทุกค่ายในประเทศมาหารือ และรับทราบนโยบายพลังงานของไทยในอนาคต เพื่อให้การผลิตรถยนต์เป็นไปในทิศทางเดียวกับนโยบายพลังงาน และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพต่อการประหยัดพลังงาน ส่วนการเข้าพบผู้บริหารบริษัท โตโยต้า มอเอตร์นั้น ทางโตโยต้า ฯ ได้สอบถามความชัดเจนการส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติ สำหรับยานยนต์ (เอ็นจีวี) เป็นเชื้อเพลิง รวมทั้งการขยายสถานีให้บริการ เป็นอย่างไร เพราะมองว่า ขณะนี้ยังมีจำนวนน้อย ซึ่งตนชี้แจงว่า ขณะนี้บมจ. ปตท. ยังมีนโยบายขยายปั๊มปตท.อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การให้บริการคลอบคลุมทุกพื้นที่ นอกจากนี้ทางผู้บริหารโตโยต้า ระบุปัญหาการเติมก๊าซเอ็นจีวี ของรถเทลเลอร์ ที่ขนส่งรถยนต์มีปัญหาหาปั๊มเอ็นจีวียาก ซึ่งตนชี้แจงว่า ขณะนี้ได้มอบหมายให้กรมธุรกิจพลังงาน ศึกษาแนวทางการใช้ก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) เป็นเชื้อเพลิง ในรถบรรทุก ที่วิ่งระยะทางไกล เนื่องจากการหารือกับสมาคมรถบรรทุกในเบื้องต้นพบว่า ผู้ประกอบการรถบรรทุก เห็นด้วยที่จะนำก๊าซแอลเอ็นจี เพราะสามารถใช้ได้นานกว่าเอ็นจีวี เหมาะสมกับรถบรรทุกที่วิ่งระยะทางไกล มีอัตราการสิ้นเปลืองน้อยกว่าก๊าซเอ็นจีวี แม้ต้นทุนราคาจะแพงกว่าเอ็นจีวีเล็กน้อย แต่เมื่อเทียบกับอัตราการสิ้นเปลืองแล้ว แอลเอ็นจีจะคุ้มค่ากว่า และในประเทศสหรัฐอเมริกา และยุโรป นิยมใช้กัน สำหรับผลการศึกษา จะมีการพิจารณาว่า การเปลี่ยนมาใช้ก๊าซแอลเอ็นจี จะต้องมีการปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ หรือต้องใช้รถบรรทุกประเภทไหน มีความคุ้มค่าหรือไม่ รวมทั้งการนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจี จะเป็นอย่างไร ส่วนสถานีบริการก๊าซแอลเอ็นจี จะเปิดให้เอกชนทั่วไป สามารถเปิดให้บริการได้ ซึ่งสถานีบริการ ไม่จำเป็นต้องมีจำนวนมาก เหมือนสถานีบริการก๊าซเอ็นจีวี เนื่องจากสามารถใช้ระยะทางไกลได้ เช่น รถบรรทุกเติมก๊าซแอลเอ็นจี 1 ครั้ง สามารถวิ่งให้บริการ ตั้งแต่กรุงเทพฯ – เชียงใหม่

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : “เพ้ง” เล็งนัดค่ายรถคุยนโยบายรัฐ

Posts related