วันนี้ (12 พ.ย.) ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธาน กสทช. และประธาน กรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) กล่าวว่า ในการใช้งบประมาณของ กสทช. หลังจากโครงการติดตามนโยบายสื่อและโทรคมนาคม หรือ NBTC Police Watch นั้น ในการใช้งบประมาณของบอร์ด กทค.จะต้องได้รับการอนุมัติจากสำนักงาน กสทช.ก่อน โดยจะต้องมีโครงการเสนอเข้าบอร์ด และผ่านการอนุมัติทุกครั้งนอกจากนี้ ยังต้องทำตามแผนแม่บทฯ ซึ่งการใช้เงินจะนำไปใช้อย่างอื่นไม่ได้อยู่แล้ว แม้ว่าจะเป็นองค์กรอิสระ แต่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามระเบียบ โดยในการใช้งบประมาณมีทั้งค่าประชาสัมพันธ์ แต่ต้องเป็นไปตามระเบียบของสำนักงานแผ่นดิน ไม่ใช่อยากจะใช้ก็ใช้ แม้แต่การเดินทางไปต่างประเทศ ต้องมีผลงานและมีการตีพิมพ์ และได้รับเชิญจากหน่วยงานจริงหรือไม่ เพราะจะมีการตรวจสอบจากสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา ที่จะเรียกทางสำนักงาน กสทช. ไปตรวจสอบ และสุดท้ายถ้าพบว่าทำงานผิดประเภท ก็จะต้องมีบทลงโทษแน่นอน“ในการเปิดเผยตัวเลขการใช้งบของกสทช.จำนวนมากนั้น อาจจะเป็นเพราะ กสทช. เป็นองค์กรอิสระที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่างๆ จึงเป็นเรื่องธรรมดาที่จะถูกหยิบยกประเด็นเรื่องขึ้นมาทำให้เกิดปัญหา แต่กทค. ยืนยันว่าการใช้งบประมาณต้องมีเหตุผล และต้องมีผลงาน ตรวจสอบได้ทุกเรื่อง” พ.อ.เศรษฐพงค์ กล่าว

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : “เศรษฐพงค์” ท้า ตรวจสอบการใช้งบประมาณ

Posts related