เมื่อเวลา 16.00 น.วันนี้(28ต.ค.) ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)พ.อ.ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกสทช.และประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.)เปิดเผยว่า การยื่นเอกสารขอรับการประมูลทีวีดิจิทัลบริการธุรกิจ 24 ช่อง ในวันแรก มีเอกชนยื่นเอกสารและวงเงินหลักประกัน 10% ของราคาหมวดหมู่ จำนวน20 บริษัท เอกสารยื่นขอประมูล 28 ชุด โดยมีมูลค่าวงเงินประกันจำนวน1,687ล้านบาท สำหรับช่วงเช้าบริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จำกัด (เดลินิวส์) ยื่นขอเข้าประมูลช่องข่าว ตามที่ได้ยื่นซื้อซองเอกสารไปเมื่อวันที่ 12 ก.ย.ที่ผ่านมา ในขณะที่บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด(ไทยรัฐ) ยื่นขอประมูลช่องวาไรตี้คุณภาพมาตรฐาน(เอสดี)จากที่ได้ยื่นซื้อซองเอกสาร 3 ช่องคือ ช่องเอสดี ช่องเอชดี และช่องข่าว ส่วนบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (ช่อง 7 ) ยื่นช่องวาไรตี้คุณภาพคมชัด (เอชดี )ด้านตระกูลมหากิจศิริ ส่ง2บริษัทเข้าร่วมประมูล คือ บริษัทพีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด ยื่นช่องเอชดี บริษัท โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ยื่นช่องเอสดี ที่ผ่านการตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้ว ต่อมาในช่วงบ่ายมีบริษัทเข้ามายื่นเอกสารเพิ่ม อาทิ บริษัท ไทยทีวี จำกัด (ทีวีพูล)ยื่นประมูล 3 ช่อง คือ ช่องเอสดี ช่องเอชดี และช่อง เด็ก ส่วนบริษัท โพสต์ทีวี จำกัด ยื่นประมูลช่องข่าว บริษัท บีอีซี – มัลติมีเดีย จำกัด (ช่อง 3 )ยื่นช่องเอสดี และช่องเอชดี ในขณะที่บริษัท ไทย บรอดคาสท์ จำกัด (เวิร์คพอยท์) ยื่นช่องเอสดี และเอชดี เป็นต้น ทั้งนี กสทช.ยังเปิดให้เอกชนเข้ามายื่นในวันพรุ่งนี้( 29 ต.ค. )อีก 1 วัน ก่อนที่จะมีการตรวจสอบเอกสารของผู้ยื่นขอภายใน 45 วัน หากไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจะคืนเงินประกัน ในขณะเดียวกันหากไม่ชนะการประมูลจะคืนเงินหลักประกันภายหลังจากมีการประกาศผลผู้ชนะการประมูลภายใน 30 วันเช่นกัน อย่างไรก็ตามเมื่อยื่นเอกสารขอรับการประมูลแล้วจะเข้าสูงช่วง ไซเรนท์ พีเรียด คือห้ามไม่ให้ผู้ยื่นซองทุกรายเปิดเผยหรือให้ข้อมูลที่มีนัยยะสำคัญที่จะมีผลเกี่ยวข้อง อาทิ ราคาเข้าประมูล การสมยอมราคา เงินลงทุนต่างๆ ที่คาดจะนำไปสู่การฮั้วประมูลไปจนกว่าจะมีการประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลอย่างเป็นทางการจึงจะสามารถให้ข่าวและข้อมูลได้ ส่วนบริษัทที่เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์สามารถให้ข้อมูลอื่นๆได้ตามปกติ ยกเว้นเรื่องทีวีดิจิทัล.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : “เอกชน”ยื่นประมูลทีวีดิจิทัลวันแรก 20 ราย เอกสาร 28 ชุด

Posts related