ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 14 ส.ค. นี้ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ(ผบ.ทอ.) รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) และหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คสช. จะเดินทางมาเป็นประธานในการประชุมที่กระทรวงคมนาคม เพื่อพิจารณาสรุปการจัดทำงบประมาณและรายเอียดของยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยปี 58-65 ที่มูลค่ารวมกว่า 3 ล้านล้านบาท  ทั้งนี้จะมีการตัดหรือเพิ่มงบประมาณโครงการทั้งในระบบถนน น้ำ ราง และอากาศ รวมถึงจัดอันดับความสำคัญโครงการเร่งด่วนที่ต้องทำ เช่น ระบบไฟทางคู่ 6 เส้นทาง ถนนทางหลวง รถไฟกึ่งความเร็วสูง ตลอดจนการพิจารณาที่มาแหล่งเงินทุนว่า จะใช้การกู้ หรืองบประมาณจากแหล่งเงินใด และได้ให้สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เข้ามาร่วมหารือ ถึงการจัดทำกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อระดมทุนใช้ในการก่อสร้างพื้นฐานด้วย นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ในการประชุมกับพล อ.อ.ประจิน วันที่ 14 ส.ค.นี้ กระทรวงเตรียมเสนอขอจัดสรรงบประมาณที่ต้องดำเนินการเร่งด่วนในปี57-58 เพิ่มเติม เพื่อให้โครงการครอบคลุมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมบริเวณ 6 ด่านชายแดนในพื้นที่ 5 เขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นตามนโยบาย คสช. ซึ่งคาดว่าจะใช้งบประมาณเพิ่มขึ้น 5,000 ล้านบาท ส่วนวงเงินภาพรวมทั้งหมดทั้งยุทธศาสตร์ยังระบุไม่ได้ว่าจะใช้เท่าไร เพราะต่อรอการพิจารณาในที่ประชุม รวมถึงการหารือกับสำนักงาบประมาณว่า จะสามารถบรรจุงบเร่งด่วนจำนวน 5,000 ล้านบาท ที่เตรียมจะขอเพิ่มเข้าไปในปีงบประมาณใด   “วันที่ 14 ส.ค. นี้คาดว่าที่ประชุมจะได้ข้อสรุปวงเงินที่ชัดเจนตามแผนยุทธศาสตร์ ว่าจะใช้เงินจำนวนทั้งสิ้นเท่าไร รวมถึงวงเงินในแผนยุทธศาสตร์เร่งด่วนปี 57-58 ด้วย ซึ่งกระทรวงอยากให้สำนักงบประมาณใส่งบเร่งด่วน5,000 ล้านที่เราขอใหม่ เข้าไปในงบเร่งด่วนปีแรก เลย เพราะเป็นจำนวนเงินที่ไม่มาก ซึ่งหากบรรจุเข้าไปได้เลยก็จะทำให้โครงข่ายคมนาคมของประเทศสมบูรณ์ได้ทันทีในปีแรก สามารถเชื่อมต่อการขนส่งไปยังด่านชายแดนได้ครบถ้วน” สำหรับงบเร่งด่วนที่กระทรวงขอเพิ่ม นั้นจะนำไปพัฒนาการคมนาคมขนส่งครบทุกด้านทั้งทางถนน ทางราง และทางน้ำ แต่จะเน้นโครงข่ายทางถนนเป็นหลัก เพื่อให้การคมนาคมขนส่งเชื่อมต่อ6ด่านชายแดน ใน5เขตเศรษฐกิจพิเศษให้ครบถ้วน เช่น โครงการก่อสร้างถนนสายย่อย เชื่อมจากถนนหลวงไปยังด่านชายแดนต่างๆ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : 14ส.ค.คมนาคมถก ประจินเคาะงบฯแหล่งเงินทุน3 ล้านล้าน

Posts related