นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือทอท.เปิดเผยถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิช่วง ที่มีการชุมนุมประท้วงรัฐบาลว่า ทอท.ได้ประสานไป สภอ.สมุทรปราการ เพื่อขอกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ 2 กองร้อย มาประจำการที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อตรวจรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบสนามบินสุวรรรภูมิ แต่ทั้งนี้ ไม่ได้วางกำลังปิดล้อมท่าอากาศยานแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 จัดทำแผนปฏิบัติงานรองรับกรณีเกิดปัญหาการชุมนุมประท้วงที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยแบ่งแผนปฏิบัติการออกเป็น 2 ขั้น แผนขั้นที่ 1 คือกรณีที่ยังไม่เกิดการชุมนุมประท้วงในพื้นที่ท่าอากาศยานฯจะจัดวางกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลโดยรอบ แต่หากมีกลุ่มผู้ชุมนุมบุกมายังท่าอากาศยานฯ จะใช้แผนรักษาความปลอดภัยขั้นที่ 2 คือประสานกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 เข้ามารักษาความปลอดภัย “ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิได้จัดตั้งศูนย์ควบคุมและสั่งการณ์ในภาวะฉุกเฉินขึ้นภายในท่าอากาศยานฯ เพื่อทำหน้าที่ติดตามข้อมูลข่าวสาร และประเมินสถานการณ์ชุมนุมอย่างใกล้ชิด รวมทั้งเตรียมแผนรองรับให้ทันต่อเหตุการหากเกิดเหตุการบุกยึดสนามบิน อย่างไรก็ตามการให้บริการเที่ยวบินภายในสุวรรณภูมิยังปกติ ไม่มีเที่ยวบินเลื่อนหรือยกเลิกจากสาเหตุการชุมนุม แต่อาจมีปัญหารถแท็กซี่ และรถเมล์ที่วิ่งเข้ามาให้บริการในสนามบินไม่เพียงพอ เพราะบริเวณพื้นที่บริเวณใกล้เคียงสนามบินมีปัญหาการจราจรติดขัด” ด้านเรืออากาศโทจตุรงคพล สดมณี ผู้อำนวยการสนามบินดอนเมือง กล่าวว่า สนามบินดอนเมืองได้เตรียมประสานงานไปยังหน่วยความมั่นคง และเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อขอกำลังเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมหากเกิดกรณีฉุกเฉินแล้ว และยืนยันเปิดให้บริการอยู่แม้ว่าจะมีกลุ่มผู้ชุมนุมล้อมสนามบินดิานถนนวิภาวดีรังสิต สนามบินดอนเมืองจะเปิดให้ผู้ใช้บริการเข้าทาง. ยกระดับดอนเมืองโทลล์เวย์ หรือหากรุนแรงมาก จนมาปิดหน้าอาคารสนามบินดอนเมือง จนไม่สามารถเข้าออกทางถนนวิภาวดีรังสิตได้ ทางสนามบินดอนเมือง ได้ประสานงานไปยัง กองทัพอากาศ เพื่อเปิดทางเข้า ออก หากไม่สามารถเข้าออกด้านถนนวิภาวดีรังสิตได้

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : 2 สนามบินเข้มความปลอดภัยรับม็อบ

Posts related