วันนี้ (24 ก.พ.) ที่ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่นเซอร์วิส จำกัด หนึ่งในบริษัทลูกของ บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) , บริษัท ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยของ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันจัดตั้งบริษัทใหม่ ในนาม บริษัท เอสแอลเอ เอเชีย จำกัด (SLA Asia Company Limited) เพื่อดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีไอซีทีครบวงจรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 30 ล้านบาท สัดส่วนการถือหุ้นเท่าๆกัน โดยแต่งตั้งให้นายสุรกิจ เกียรติธนากร เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การร่วมทุนครั้งนี้เกิดจากวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกันของทั้ง 3 บริษัทในการขยายฐานธุรกิจสู่ต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศ CLMV คือ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม โดยมีความมั่นใจในศักยภาพการแข่งขัน ทั้งนี้ นอกเหนือจากความรู้ความชำนาญที่ครอบคลุมทางด้านไอซีทีแล้ว ทั้ง 3 บริษัทยังมีความชำนาญเชิงลึกในงานโครงการ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เช่น การวางระบบเครือข่ายการสื่อสาร การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ การออกแบบติดตั้งระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย การให้บริการคอลล์เซ็นเตอร์เต็มรูปแบบ เป็นต้น นายเฉลิมโชค ล่ำซำ กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า พม่าเป็นตลาดใหม่ที่สำคัญ เพราะมีแนวโน้มการเติบโตที่โดดเด่น จะเห็นได้ว่าปัจจุบันมีนักลงทุนชาวไทยเข้าไปประกอบธุรกิจทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เช่น ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจอื่นๆ เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมีตัวเลขการค้าระหว่างไทยและพม่าในปีที่ผ่านมาสูงถึงกว่า 2 แสนล้านบาท ทำให้มีการเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุนที่หลั่งไหลเข้าสู่ประเทศพม่าอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาไม่กีปีมานี้ ด้าน นายสุรกิจ เกียรติธนากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอสแอลเอ กล่าวว่า เป้าหมายของ SLA คือเป็นบริษัทชั้นนำของไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ทางด้านการให้บริการไอซีทีโซลูชั่นส์คุณภาพสูงและตอบโจทย์ที่เฉพาะเจาะจงแก่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน โดยวางเป้าหมายทางธุรกิจไว้ 2 ระยะ คือ ระยะสั้น ด้วยการจับมือกับพันธมิตรท้องถิ่น เน้นการขายและติดตั้งวัสดุอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคมครบวงจร พร้อมบริการหลังการขายแก่กลุ่มธุรกิจที่เข้าไปลงทุนในประเทศดังกล่าว อาทิ ธุรกิจธนาคารและธุรกิจสื่อสาร เป็นต้น ส่วนแผนระยะยาว คือ นำเสนอโครงการแก่ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเบื้องต้น กำลังศึกษาโครงการของกรมที่ดินในประเทศลาว และโครงการจัดทำบัตรประชาชน Smart ID Card ในประเทศพม่า ทั้งนี้ คาดว่าจะมีรายได้กลับเข้าสู่ประเทศไม่ต่ำกว่า 1 พันล้านบาท ในอีก 3 ปีข้างหน้า

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : 3ยักษ์ไอซีทีไทยจับมือผุดบริษัทใหม่บุกตลาดเออีซี

Posts related