วันนี้(19มิ.ย.) นายวิโรจน์ โตเจริญวาณิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขยาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) หรือ CAT (แคท) เปิดเผยว่า บริการ 3 จี ภายใต้แบรนด์ my (มาย) ได้ครอบคลุมครบ 77 จังหวัดทั่วประเทศโดยมีสถานีฐานจำนวน 13,500 สถานี ส่งผลให้ปัจจุบันมีลูกค้าใช้งานจำนวน 2 แสนเลขหมายแบ่งเป็นลูกค้าระบบเติมเงินจำนวน 5 แสนเลขหมาย ลูกค้าระบบรายเดือนจำนวน 1.5แสนเลขหมาย และภายในปี 57 จะขยายลูกค้าให้ได้ถึง 7.2 แสนเลขหมาย ตั้งเป้าลูกค้าระบบเติมเงิน 4แสนเลขหมาย รายเดือน 3.2 แสนเลขหมาย รายได้ประมาณ 2,561 ล้านบาท และภายใน 5 ปี 3 จี มาย จะสร้างรายได้ให้องค์กรประมาณ 5,200 ล้านบาททั้งนี้ 3 จี มาย จะเร่งขยายฐานไปยังลูกค้าต่างจังหวัดมากขึ้น โดยจะเร่งสร้างการรับรู้ โฆษณาประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมต่างจังหวัด ร่วมกับพันธมิตร ตัวแทนจัดจำหน่าย การให้บริการผ่านCAT Shop ( แคท ช้อป ) ทำให้ช่องทางการจัดจำหน่ายและการให้บริการของ 3 จี มาย มีกว่า 1,000 จุดทั่วประเทศ โดยในปีนี้ 3 จี มายจะใช้งบการตลาดกว่า 200 ล้านบาท3 จี มาย ออกแพกเกจทั้งรายเดือนและเติมเงิน โดยรายเดือน อาทิ my voice Plus สำหรับเน้นโทร , my Data Plus เน้นเล่นอินเทอร์เน็ตไม่จำกัด และ my Smart Data เน้นใช้งานอินเทอร์เน็ตและโทร ส่วนเติมเงิน ได้แก่ my Super คุ้มนายวิโรจน์ กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ในระหว่างการศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อเข้าร่วมประมูล4 จี คลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิร์ตซ ที่แม้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ได้สั่งชะลอโครงการของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) เพื่อตรวจสอบความโปร่งใส ก็เป็นประโยชน์กับ แคท ซึ่งเบื้องต้นได้ส่งรายละเอียดโครงการเร่งด่วนให้ทาง คสช.แล้ว หากอนุมัติก็จะเข้าร่วมประมูล4จี เช่นกัน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : 3 จี มาย โชว์ครอบคลุม 77 จังหวัด

Posts related