ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ไทย และสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) โดย นายอภิศิลป์ ตรุงกานนท์  นายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย  นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ  นายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ไทย   นายศิวัตร เชาวรียวงษ์   นายกสมาคมสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย)  ได้ออกแถลงการณ์ ว่า  จากเหตุการณ์วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งมีผู้เข้าไปในอาคารของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และมีการตัดไฟฟ้าของอาคารจนส่งผลให้ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่อยู่ในภายในอาคารต้องปิดตัวลง เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่สังคมและธุรกิจออนไลน์ในวงกว้างทั้งเว็บไซต์ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ และธุรกิจโฆษณาดิจิทัล ดังต่อไปนี้ 1.เว็บไซต์จำนวนมากทั้งของคนไทยและชาวต่างชาติซึ่งติดตั้งอยู่ภายในอาคารถูกปิดตัวลง ไม่สามารถแสดงผลได้ 2.ธุรกรรมการพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ต่างๆ คำสั่งซื้อขายทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศไม่สามารถดำเนินการได้ ต้องหยุดชะงักไป 3.ระบบการติดต่อสื่อสาร การตลาด การประชาสัมพันธ์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ไทย และสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) เห็นพ้องต้องกันว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงแก่ประเทศไทย เป็นการปิดกั้นการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร ทำลายความเชื่อมั่นภาพลักษณ์ของประเทศ และสร้างความเดือดร้อนทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม จึงขอเรียกร้องแก่ผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 1.ขอเรียกร้องให้ผู้ที่กระทำผิด แสดงความรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้  2.ขอเรียกร้องให้ภาครัฐบาล หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง มีการคุ้มกันระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่สำคัญ ไม่ให้ผู้ใดเข้ากระทำการเช่นนี้ได้อีก 3.ขอเรียกร้องให้ทุกภาคส่วน ได้โปรดอย่ากระทำการในลักษณะเช่นนี้อีกในอนาคต ประเทศไทยกำลังเดินหน้าเข้าสู่โลกการค้าเสรีที่มีอินเทอร์เน็ตเป็นศูนย์กลาง สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ไทย และสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) ต่างตั้งขึ้นเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมให้เติบโต ให้ผู้ประกอบการไทยแข่งขันได้ในเวทีโลก ขอให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นความผิดพลาดครั้งสุดท้าย และขออย่าให้มีเหตุการณ์ใดที่จะมาทำลายธุรกิจอุตสาหกรรมที่เป็นอนาคตของประเทศเช่นนี้อีกต่อไป

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : 3 สมาคมเว็บออกแถลงการณ์ให้คุ้มกันเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

Posts related