นายจรินทร์ จันกะพาก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสลากฯกล่าวว่า สำนักงานสลากฯ ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ในตำแหน่งผู้อำนวยการสลากฯแล้ว โดยได้ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่เข้ารับสมัครมีผู้ที่ผ่านคัดเลือกแล้ว4 ราย ประกอบด้วย พล.ท.พิชิต บุญญาธิการ, พ.อ. โฆษิต พัชครุกานนท์ ร.ต.กิตตินันท์ยะตินันท์ และนายทรงวุฒิ อภิรักษ์ขิตสำหรับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบทั้ง4 รายจะต้องเข้ามารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ รวมถึงแนวคิดเชิงกุลยุทธ์ในการบริหารจัดการวันที่ 17 ก.ค.57 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ณ สลากกินแบ่งรัฐบาล สนามบินน้ำแต่หากคณะกรรมการมาพบภายหลังว่าผู้มีสิทธิ์รายใดขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งจะต้องถูกตัดสิทธิ์ออกจากการพิจารณาในกระบวนการสรรหาทันที

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : 4 รายชิงตำแหน่งผู้อำนวยการสลากฯ

Posts related