ด้วยจำนวนประชากรในไทยที่มีจำนวนมาก การแข่งขันยิ่งสูงขึ้น การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพจึงต้องเริ่มด้วยการศึกษา แต่ด้วยความเหลื่อมล้ำทางสังคม จึงทำให้กลุ่มคนที่มีรายได้น้อยไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาที่ดีเท่าที่ควร  อาจารย์อรภัค สุวรรณภักดี นักวิชาการอิสระด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และผู้ก่อตั้งชมรมเรียนฟรี กับ สถาบันเอ็มไอที เล่าว่า แม้ว่าสถาบันต่าง ๆ อาทิ MIT Open Courseware จะเปิดโอกาสให้เรียนฟรีมาหลายปีแล้วผ่านโซเชียลมีเดีย แต่ในประเทศไทยถือว่าการเข้าถึงยังน้อย เนื่องจากคนไทยส่วนมากอ่านภาษาอังกฤษไม่ออก ถึงอ่านออกก็มีปัญหาในการอ่านตำราเรียนที่ยากและเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ จึงทำให้เกิดอุปสรรคในการต่อยอดองค์ความรู้เรียนฟรี ในขณะที่บางประเทศที่สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ เช่น อินเดีย หรืออื่น ๆ สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนฟรีจากสถาบันระดับโลกได้ง่าย ๆ อีกทั้งบางประเทศที่มีการสนับสนุนจากรัฐบาลจะมีการแปลแหล่งเรียนฟรีต่าง ๆ ให้อยู่ในภาษาท้องถิ่น ทำให้มีคนที่ไม่รู้ภาษาสามารถเข้าถึงตำราที่แปลมาแล้วได้ แต่อุปสรรคในการพัฒนาการศึกษาของโลก ยังคงเหมือนเดิม คือ ภาษา แม้ว่าจะสามารถศึกษาฟรีได้ก็จริง แต่ก็ยังคงอ่านไม่ออกอยู่ดี จะรอการแปลภาษาโดยรัฐบาลต้องตั้งงบประมาณเพื่อจัดล่ามมาแปล ก็จะยุ่งยากและใช้เวลา “บางประเทศในอาเซียนมีการนำเอาเนื้อหาของ MIT Open Courseware มาแปลแต่ต้องใช้งบประมาณสูงและเปลืองเวลาในการแปล บางครั้งแม่แบบมีการปรับปรุง หรืออัพเดทข้อมูลก็มีผลกระทบกับเวลาที่ใช้ในการแปล” ล่าสุด Google translate ในเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด สามารถต่อยอดการพัฒนาการศึกษาเรียนฟรี กับ MIT ได้ เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้าถึงแหล่งเรียนฟรีอย่าง Courseware ต่าง ๆ ที่สถาบันระดับโลกนำมาแจกฟรีได้ง่ายขึ้น  ถือเป็นการพัฒนาให้มีการแปลได้ถูกต้องมากขึ้น สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนฟรี เช่น การแปลโครงสร้างหลักสูตรต่าง ๆ เนื้อหารายวิชา พร้อมทั้งสามารถแปลอีบุ๊ก หรือข่าวสารสำคัญในระดับโลก แต่หากไม่รู้ภาษาอังกฤษ และไม่มีเครื่องแปลออนไลน์ จะไม่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องได้ตรงตามเวลา สำหรับฟีเจอร์ของ Google Translate สามารถแปลได้เป็นคำ เป็นข้อความ และมีความสามารถเพิ่มในการแปล Word และ PDF ไฟล์ได้ โดยต้องอัพโหลดข้อมูลขึ้นไป และสามารถลิงก์ต่อกับ MIT Open Courseware ได้ ทำให้อุปสรรคสำหรับผู้ต้องการศึกษาหลักสูตรเรียนฟรีลดลง ส่งผลให้อุปสรรคภาษาจะไม่เป็นปัญหาใหญ่อีกต่อไป อย่างไรก็ดี Google Translate ยังมีข้อจำกัดบางด้านในการแปลภาษาซึ่งเชื่อว่า จะมีความลงตัวมากขึ้นในอนาคต สำหรับภาษาไทยได้มีการแปลเมื่อไม่กี่ปีมานี้เอง และในอดีตยังมีความไม่ลงตัว หากเทียบกับปัจจุบัน ทั้งนี้ จากการได้ทดลองนำเอา Google Translate มาทดสอบประยุกต์ใช้ในการอ่านเนื้อหาเรียนฟรี ocw.mit.edu และแหล่งการเรียนฟรีระดับโลกอื่น ๆ พบว่า เทคโนโลยีตัวนี้ เมื่อนำมาประยุกต์แล้วถือเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีคุณค่ามหาศาลกับวงการศึกษาไทย เพราะครูอาจารย์ นักเรียน นัก ศึกษาหรือผู้ที่ต้องการศึกษาทั่วไป นอกจากนี้ Google Translate สามารถประหยัดงบประมาณของรัฐบาลในเรื่องนี้ได้หลายร้อยล้านบาท ในเรื่องของการใช้งานเทคโนโลยี สามารถศึกษาการใช้ Google translate และทดลองทำได้ด้วยตนเอง แม้ไม่ง่าย แต่ก็สามารถทำได้ โดยนำมาแปลข่าวจาก CNN, Wall Street Journal, Bloomberg และแหล่งข่าวอื่น ๆ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ ในอีก 3 ปีข้างหน้า การเชื่อมต่อวัฒนธรรม โดยการรับรู้ข่าวสารนานาชาติทุกมุมโลกมีผลกับการดำรงชีวิต และการทำธุรกิจและอื่น ๆ เราสามารถใช้ Google Translate แปลภาษาในอาเซียนมาอ่านก็ได้เช่นกัน ทำให้โลกของการสื่อสารและการเชื่อมต่อพัฒนาทั้งทางด้านการศึกษา การเมือง การค้า เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม แนะนำลองศึกษารายละเอียดง่าย ๆ ที่ http://www.facebook.com/MITOCWCLUBTHAILAND หวังว่าหลักสูตรเรียนฟรีออนไลน์ จะทำให้คนไทยกลุ่มใหญ่ที่มีปัญหาการเข้าถึงการศึกษาจะได้ประโยชน์จากการเปิดกว้างสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้. กัญณัฏฐ์ บุตรดี Kanyanat25@gmail.com

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : Google Translate ต่อยอดการศึกษาไทย

Posts related