เมื่อวันที่ 4เม.ย. กระทรวงการต่างประเทศได้ประกาศข่าวบนเว็บไซต์ www.mfa.go.thเชิญชวนประชาชนทั่วไป ถ่ายภาพตนเอง ครอบครัว หรือเพื่อนๆที่พับขากางเกงขึ้น 1 ข้าง ติดแท็ก #LendYourLegTH (เลนด์ยัวร์เลกทีเอช) และแชร์หรือแบ่งปันทางสื่อสังคมออนไลน์ผ่าอินสตาแกรม @LendYourLegTH และเฟซบุ๊กwww.facebook.com/LendYourLegTHกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อสร้างตามตระหนักรู้เกี่ยวกับการเก็บกู้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลที่ยังหลงเหลือในประเทศไทย รวมถึงเพื่อให้เกิดความเข้าใจเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิดสังหารบุคคล โดยกิจกรรมนี้ ได้เผยแพร่ภาพ นายสีหศักดิ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศและนายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮกสหประชาชาติประกาศให้วันที่4เม. ย. ของทุกปีเป็นวันทุ่นระเบิดสากล เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องระเบิดสังหารบุคคลที่ยังเป็นปัญหาของหลายประเทศรวมถึงไทย โดยไทยเป็น1 ใน26 ประเทศที่มีผู้ประสบภัยมากที่สุดในโลก

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : #LenYourLegTH ชวนถ่ายเซลฟีพับขากางเกง

Posts related