นายไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กนง.มีมติ 6 ต่อ 1 เสียงให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 2% ต่อปี โดยมีผลทันที เนื่องจากเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันยังอยู่ในระดับที่เหมาะสม และเอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ขณะที่ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปีนี้คาดว่าจะขยายตัวต่ำกว่าที่ประมาณการเดิมที่ 2.7% จากผลกระทบทางการเมืองเป็นหลัก ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน การท่องเที่ยว ส่วนการส่งออกเริ่มฟื้นตัว จากภาพรวมเศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟื้นตัวอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการจะติดตามการพัฒนาเศรษฐกิจและการเงินของไทยอย่างใกล้ชิด และพร้อมที่จะเดินนโยบายอย่างเหมาะสม เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กนง.มีมติคงดอกเบี้ยไว้ที่ 2%

Posts related