นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ.เตรียมออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ในระยะสั้น ประกอบด้วย การยกเว้นค่าบริการอนุญาตตั้งโรงงานระยะเวลา 1 ปี การยกเว้นค่าบริการอนุญาตก่อสร้างในนิคมอุตสาหกรรมระยะเวลา 1 ปี และการยกเว้นค่าบริการในการออกหนังสือรับรอง ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะมีส่วนช่วยเรียกความมั่นใจให้แก่นักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศไทยได้ รวมทั้งมาตรการกระตุ้นส่งเสริมการลงทุน โดยจะเสนอให้คณะกรรมการ กนอ. พิจารณาอีกครั้ง นอกจากนี้ระหว่างเดือน ต.ค. 56 – มี.ค. 57 ได้ดำเนินการให้คำปรึกษา แนะนำด้านการลงทุนให้นักลงทุนที่สนใจเข้ามาลงทุนในนิคมฯ ซึ่งเป็นนักลงทุนที่เดินทางมาจากต่างประเทศทั้งทวีปยุโรปและเอเชีย โดยนักลงทุนญี่ปุ่น ยังคงเป็นนักลงทุนหลักที่ให้ความสนใจการประกอบกิจการในนิคมฯ และกลุ่มนักลงทุนจากยุโรป และจีนมีแนวโน้มที่ให้ความสนใจสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการในนิคมฯ มากขึ้น โดยนักลงทุนยุโรปจะเน้นไปทางธุรกิจพลังงาน และรีไซเคิลซึ่งเน้นในเรื่องสิ่งแวดล้อมและกฎระเบียบของไทย ขณะที่นักลงทุนจากจีนจะเน้นการผลิตและการขายในตลาดไทย และนักลงทุนญี่ปุ่นยังคงเน้นไปที่อุตสาหกรรมยานยนต์และอิเลคทรอนิคส์เพื่อขายในประเทศและเพื่อการส่งออก สำหรับศักยภาพของทำเลที่ตั้ง ส่วนใหญ่ให้ความสนใจในพื้นที่บริเวณใกล้กรุงเทพฯ และอีสเทิร์นซีบอร์ด และที่ผ่านมา กนอ. ได้มีการเตรียมพื้นที่นิคมฯ หลายแห่ง ทั้งในภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อรองรับนักลงทุนที่เข้าลงทุนในประเทศไทย ” ตอนนี้นักลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ยังให้ความสนใจต่อเนื่อง เช่น อุตฯ ชิ้นส่วนยานยนต์, เครื่องจักร, อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า, ธุรกิจรีไซเคิล , ยาและเคมีภัณฑ์, อาหารและเครื่องดื่ม, เหล็กและโลหะ, ก่อสร้าง, บรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์ นอกจากนักลงทุนต่างชาติที่เดินทางมาขอคำปรึกษา แนะนำด้วยตนเองแล้ว ยังมีนักลงทุนไทยหลายรายที่ให้ความสนใจติดต่อขอข้อมูลเบื้องต้นของ กนอ. ทางโทรศัพท์อย่างต่อเนื่อง เช่น การขอข้อมูลเบื้องต้นสิทธิประโยชน์ของ กนอ. ในเขตทั่วไปและเขตประกอบการเสรี ข้อแตกต่างระหว่างนิคมฯ กับสวนอุตสาหกรรม ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดี ที่นักงทุนให้ความสนใจต่อเนื่อง” 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กนอ.คลอดมาตรการอุ้มเอสเอ็มอี

Posts related