นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) เปิดเผยว่าขณะนี้ยอดขายขายพื้นที่ หรือให้เช่าพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมทั้งของ กนอ.และนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินการเริ่มปรับตัวดีขึ้น โดยยอดขายพื้นที่ 6 เดือนของปีงบประมาณ57 (ต.ค. 56 – มี.ค. 57) อยู่ที่ 1,770ไร่ และทั้งปียังตั้งเป้าหมายยอดขายพื้นที่ 3,000 ไร่เช่นเดิมเนื่องจากนักลงทุนเริ่มมองว่า สถานการณ์การเมืองจะปรับตัวดีขึ้น "ไตรมาสแรกยอดขายพื้นที่นิคมฯของกนอ. ขายได้เพียง 990 ไร่ พอไตรมาส 2 ก็ดีขึ้นมากและคิดว่า โครงการค้างท่อลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)จะมีส่วนช่วยกระตุ้นการลงทุนในช่วงครึ่งปีหลังปีนี้เป้าหมายที่ตั้งไว้ก็น่าจะไม่มีปัญหา แต่ภาพรวมคงน้อยกว่าปีที่แล้วที่ยอดขายอยู่ที่ 5,600ไร่ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ดีมากเพราะมีการกลับมาลงทุนมากจากภาวะน้ำท่วม” นอกจากนี้ได้ร่วมลงนามสัญญาดำเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีกับบริษัทเมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี ในรูปแบบนิคมฯร่วมดำเนินการกับกนอ. มีพื้นที่ 2,219 ไร่โดยนิคมฯแห่งนี้ ถือเป็นแห่งที่ 56 ของประเทศและเป็นจังหวัดที่ 16 ใช้เงินลงทุนพัฒนาโครงการ2,900 ล้านบาท คาดว่า จะก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนไม่น้อยกว่า 74,000 ล้านบาทการจ้างงานไม่น้อยกว่า 16,900 คน เป็นนิคมฯที่รองรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากยางพาราคาดว่า จะพัฒนาเฟสแรกได้ภายในปี 58"นับเป็นนิคมฯที่จะรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(เออีซี) ปี 58 ซึ่งพื้นที่จ.อุดรฯจะเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านได้เป็นอย่างดีโดยนิคมฯนี้เป็น1ใน3นิคมฯที่กนอ.ได้เปิดเอกชนเสนอยื่นตั้งนิคมฯและได้รับคัดเลือกตามยุทธศาสตร์ของประเทศในเชิงพื้นที่และคลัสเตอร์โดยอีก 2 นิคมฯคือ บริษัท นาคา คลีนเพาเวอร์ จ.หนองคาย และบริษัทสวนอุตสาหกรรมพลังงาน จ.นครราชสีมา จะได้ลงนามต่อไป และเตรียมเปิดนิคมฯ ในพื้นที่อ.เชียงของเชียงรายต่อไป รวมๆ ปีนี้คาดว่า จะเปิดพื้นที่นิคมฯเพิ่ม 4 – 5แห่ง "

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กนอ.ตั้งเป้าขายที่ดิน 3,000 ไร่

Posts related