นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า กรมฯ จัดประชุมสัมมนาร่วมกับหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสำรวจออกแบบท่าเทียบเรือคลองหินดำ เกาะกูด จังหวัดตราด หลังจากได้ว่าจ้างภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้างท่าเทียบเรือใหม่ไปแล้ว“ที่ผ่านมา ท่าเทียบเรือสาธารณะ บริเวณเกาะกูดนั้น มีท่าเทียบเรือบ้านคลองหินดำ ฝั่งตะวันตก ของเกาะเพียงแห่งเดียว ซึ่งเป็นท่าเรือสาธารณะ ทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ประชาชน และนักท่องเที่ยว จำเป็นต้องใช้บริการท่าเรือสาธารณะนี้ร่วมกัน จึงทำให้เกิดสภาพแออัด คับแคบ รวมทั้งโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก มีสภาพทรุดโทรม กรมเจ้าท่า จึงได้พิจารณาแล้ว พบว่า ไม่มีความปลอดภัยในการใช้งาน อีกทั้งโครงสร้างนี้มีอายุการใช้งานมาก ไม่คุ้มค่ากับการซ่อมแซม จึงเห็นสมควรให้ได้รับการก่อสร้างใหม่เพื่อทดแทนท่าเทียบเรือคลองหินดำที่ ชำรุดทรุดโทรมในปัจจุบันนายศรศักดิ์ กล่าวว่า กรมฯ ได้กำหนดให้มีการดำเนินงาน เพื่อมีส่วนร่วมกับประชาชน ในการให้ข้อมูลข่าวสาร การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ต่อแนวทาง และผลการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และยอมรับโครงการฯ เป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด“เกาะกูด จังหวัดตราด เป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของไทย มีความอุดมสมบรูณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ มีหาดทราย แนวปะการังที่งดงาม จนได้รับขนานนามว่า อันดามัน แห่งตะวันออก เหมาะกับนักท่องเที่ยว ที่ต้องการความสงบเงียบ และเป็นส่วนตัว แต่การเดินทางสู่เกาะกูด ต้องอาศัยการเดินทางโดยเรือ ซึ่งเป็นเรือโดยสารประจำทาง ที่ดัดแปลงมาจากเรือประมง เทียบท่าเรือเอกชน หรือเทียบท่าเรือของโรงแรม รีสอร์ทตามความต้องการ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องสร้างท่าเรือที่ได้มาตรฐานเพื่อให้บริการ”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กรมเจ้าท่าเร่งศึกษาก่อสร้างท่าเทียบเรือใหม่

Posts related