นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดี กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ทั้งกรอ. และกรมควบคุมมลพิษ ได้ให้ความสำคัญในการกำจัดซากซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ โดยกำลังผลักดันการออกกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ เนื่องจากขณะนี้การคัดแยกอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ฯ ตามบ้านเรือนคัดแยกโดยคนเก็บของเก่า หรือพวกซาเล้ง ทำให้การคัดแยกขยะอิเลคทรอนิกส์ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพประชาชนในพื้นที่ได้ และปัจจุบันขยะอิเลกทรอนิกส์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามความต้องการใช้ของประชาชน“ส่วนกรณีที่กระทรวงการคลัง มีแนวคิดจะจัดเก็บภาษี โรงงานอุตสาหกรรม ของทีวีและกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลนั้น ขึ้นอยู่กับทางฝ่ายภาครัฐว่า จะมีแนวทางอย่างไร โดยหน้าที่ของกรอ. มีหน้าที่ในการหาวิธีวิธีในกำจัดซาก ฯของโรงงานอุตสาหกรรมให้ถูกวิธี เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่ซาก ฯที่ยังไม่มีการดูแลจริงจังคือ ซากฯ จากบ้านเรือน หรือตามชุมชนต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะกำจัดไม่ถูกวิธี ก่อให้เกิดอันตรายได้ โดยเฉพาะการขายต่อให้ซาเล้ง หรือทิ้งรวมกับขยะทั่วไป จากนั้นซาเล้งก็จะกำจัดซากดังกล่าว ด้วยการนำไปแยกชิ้นส่วนด้วยมือเช่น เผาสายไฟ หรือทุบแก้วจากจอภาพ หรือหลอดไฟ มีทั้งสารปรอทตะกั่วห ากกำจัดไม่ถูกวิธี จะทำให้สารพิษปนเปื้อน หรือแพร่กระจาย ทั้งคนทำ หรือสิ่งแวดล้อมที่อยู่ข้างเคียง ทางกรอ.และกรมควบคุมมลพิษจึงต้องมาหาแนวทางในการกำจัดซากฯ ให้ถูกวิธี”ส่วนกฎหมายที่จะออกมาควบคุมการกำจัดซากฯให้ถูกวิธีนั้น ได้หารือกับกรมควบคุมฯ ว่าจะเป็นรูปแบบใดโดยสาระสำคัญ คือต้องให้บริษัทผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า มีส่วนรับผิดชอบในการกำจัดด้วย เช่นที่ต่างประเทศจะกำหนดจุดรับซื้อซากคืนส่วนในปัจจุบัน ซึ่งยังไม่มีกฎหมายมารองรับระหว่างนี้จะรณรงค์ให้เทศบาลต่าง ๆ หรือท้องที่ต่าง ๆ หาจุดรับทิ้งซากอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อไปจำกัดให้ถูกวิธีสำหรับปริมาณซากผลิตภัณฑ์อิเลกทรอนิกส์ฯ มีแนวโน้มเพิ่มอย่างต่อเนื่องโดยปี 56 มีปริมาณ 20.88 ล้านเครื่อง เช่นโทรศัพท์มือถือ– โทรบ้าน 9.14 ล้านเครื่องโทรทัศน์ 2.43 ล้านเครื่อง อุปกรณ์เล่นภาพ หรือเสียง ขนาดพกพา 3.3 ล้านเครื่อง คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 1.99 ล้านเครื่อง เครื่องแฟกซ์ 1.5 ล้านเครื่องเครื่องปรับอากาศ 7.1 แสนเครื่อง ตู้เย็น 8.72 แสนเครื่อง ส่วนการปี 57คาดว่า มีปริมาณซากฯ 22.08 ล้านเครื่อง ส่วนใหญ่เป็นโทรศัพท์มือถือ– โทรบ้าน 9.75 ล้านเครื่อง ปี 58 คาดว่า มี 23.23 ล้านเครื่อง ส่วนใหญ่เป็นโทรศัพท์มือถือ–โทรบ้าน 10.33 ล้านเครื่อง ปี 59 คาดว่า มีซากฯ 24.31 ล้านเครื่อง ส่วนใหญ่เป็นโทรศัพท์มือ–โทรบ้าน 10.90 ล้านเครื่องเช่นกัน บางส่วนก็ทำลายถูกวิธี บางส่วนก็ทำลายไม่ถูกวิธี

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กรอ.เร่งออกกฎหมายกำจัดซากอิเล็กทรอนิกส์

Posts related