กสทช. คุ้มครองผู้บริโภค ย้ำสิทธิตามกฎหมายที่กำหนดให้โอเปอเรเตอร์จัดเบอร์รับเรื่องร้องเรียนฟรี หากไม่พอใจการบริการ
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์  เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า  ปัจจุบันการผู้ใช้บริการโทรคมนาคมอาจพบปัญหาไม่พอใจคุณภาพบริการ ไม่เป็นไปตามสัญญา หรือข้อขัดข้องในการใช้บริการ สำนักงาน กสทช. ขอย้ำว่าประชาชนผู้ใช้บริการ สามารถร้องเรียนเรื่องราวที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้บริการโทรคมนาคม หรือมีข้อสงสัยเรื่องสิทธิความคุ้มครองการใช้บริการมาได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักงาน กสทช. Call Center 1200 หรือ ร้องเรียนไปยังผู้ให้บริการโทรศัพท์ ในเลขหมายที่ผู้ให้บริการฯ จัดให้เป็นเลขหมายรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ใช้บริการฟรี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 15 ของประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ประกาศ กทช.) เรื่อง กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการ พ.ศ. 2549 ที่กำหนดให้ ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะขึ้นแยกออกจากหน่วยงานตอบคำถามหรือข้อสงสัยทั่วไป เพื่อทำหน้าที่ดูแลการรับเรื่องร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมและค่าบริการ และจัดให้มีบริการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย สำหรับหมายเลขโทรศัพท์รับเรื่องร้องเรียนที่ไม่คิดค่าบริการของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีดังนี้ AIS ติดต่อ 02-271-9263 ไม่คิดค่าบริการหากโทรจากโทรศัพท์เคลื่อนที่เลขหมาย AIS ติดต่อได้ระหว่างวันจันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ทรูมูฟ (TrueMove) และทรูมูฟ เอช (TrueMove H) โทร 02-900-8088  โทรฟรีจากระบบ TrueMove ระหว่าง 08.00-20.00 น.  ดีแทค (DTAC) โทร 02-202-7267 โทรฟรีจากระบบ DTAC ระหว่างจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น.เว้นวันหยุดราชการ บมจ.กสท โทรคมนาคม (CAT) โทร 081-352-0444  และ 081-352-0666  (โทรฟรีจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ CDMA) ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และทีโอที (TOT) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรฟรีเฉพาะโทรจากโทรศัพท์พื้นฐานได้ทุกเครือข่าย โทร 1100 กด 3 ให้บริการ 24 ชั่วโมง นายฐากร ย้ำว่า การคุ้มครองผู้ใช้บริการโทรคมนาคม เป็นสิ่งที่สำนักงาน กสทช. ให้ความสำคัญ สำนักงานฯ พร้อมให้ความคุ้มครอง และจัดการปัญหาเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการโทรคมนาคมที่มีคุณภาพ ในราคาที่ยุติธรรม

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กสทช.ย้ำเลขหมายรับเรื่องร้องเรียนมือถือต้องโทรฟรี

Posts related