วันนี้( 17 ก.ย. ) ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช. ) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกสทช. เปิดเผยว่า ที่ประชุมกสทช. ให้สำนักงานกสทช.ส่งหนังสือสอบถามไปยังบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ หรือ ช่อง 3 ถึงผู้ที่ลงนามในหนังสือที่ยื่นขอให้กสทช. ทบทวนมติกสท. 3 ข้อนั้นเป็นผู้ที่มีอำนาจหรือไม่พร้อมทั้งส่งให้ที่ปรึกษากฎหมายพิจารณา จากนั้นจะนำเข้าที่ประชุมกสทช.อีกครั้ง ส่งผลให้ระหว่างนี้ ยึดตามมติคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท. ) ที่ให้โครงข่ายดาวเทียม และเคเบิลทีวี นำเอาช่อง 3 อนาล็อกออกภายใน 15 วันซึ่งคาดว่าจะครบกำหนดช้าสุดในวันที่ 27 ก.ย. นี้ ทั้งนี้ผู้ประกอบการโครงข่ายดาวเทียมและเคเบิลทีวี ต้องปฎิบัติตาม ยังไม่มีการคุ้มครองใดๆเกิดขึ้น นอกจากนี้ในวันพรุ่งนี้(18 ก.ย.)ทางผู้บริหารช่อง 3 จะเข้าพบบอร์ดกสท.อีกครั้ง หลังได้มีการการเจรจาครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 ก.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งช่อง 3 ยินดีออกอากาศคู่ขนานในช่อง 33 เอชดี แต่ภายใต้เงื่อนไขว่ากสท. ต้องยินยอมตามข้อเสนอที่ช่อง 3 ยื่นเสนอมาทั้งหมดคือ เยียวยาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ยังไม่สามารถตกลงกันได้สำหรับหนังสือที่ช่อง 3 ยื่นทบทวนนั้นมีจำนวน 3ข้อ ได้แก่ 1.ขอให้ทบทวนมติที่ประชุมกสท.เมื่อวันที่8ก.ย.57ที่ระบุให้ผู้ประกอบการโครงข่ายดาวเทียมและเคเบิลทีวี ยุติการนำช่องอนาล็อกมาออกอากาศ ภายใน15วันนับจากได้รับหนังสือคำสั่งจากกสทช.2.ให้ทบทวนมติกสท.เมื่อวันที่3ก.พ.57ที่มีคำสั่งให้ช่องอนาล็อกยุติการเป็นฟรีทีวีและ3.ขอให้กสทช.คุ้มครองและเยียวยาระหว่างที่มีการพิจารณาโดยให้ช่อง3สามารถออกอากาศได้จนกว่าจะมีข้อยุตินายฐากร กล่าวว่า นอกจากนี้กสทช.ยังเห็นชอบสั่งจ่ายค่าชดเชยกรณีถ่ายทอดสดการแข่งขันบอลโลก2014 ให้กับบริษัทอาร์เอสอินเตอร์เนชั่นแนล บรอสคาสติ้ง แอนด์ สปอร์ต แมเนจเมนท์ จำกัด เป็นจำนวน 369.859ล้านบาท โดยมีอธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นประธานการพิจารณา ซึ่งต่ำกว่าวงเงินเดิมที่กำหนด 427 ล้านบาท คิดเป็นส่วนต่างจำนวน 57.155 ล้านบาท และก่อนหน้านี้ได้จ่ายเงินให้อาร์เอสไปแล้วเป็นจำนวน118 ล้านบาท เนื่องจากคณะอนุพิจาณาได้พิจารณาแนวทางค่าเสียโอกาสธุรกิจแต่ก็ยังมีข้อขัดแย้งที่มองต่างกันในส่วนของกล่องบอลโลกที่ได้จำหน่ายออกไปซึ่งทั้งนี้หากอาร์เอสมีข้อมูลก็สามารถนำมาเสนอให้ม่ได้ และอาร์เอสสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน15 วัน สำหรับค่าเยียวยาทั้งหมดประกอบด้วย ค่าชดเชยการคืนกล่อง 116.14ล้านบาท รายได้จากการขายกล่องบอลโลก 95.51 ล้านบาท รายได้จากการขายกล่องให้กับสมาชิกเดิม 5 แสนรายและค่าคืนสมาขิก39.52 ล้านบาทรายได้จากการขายสิทธิ์เคเบิลท้องถิ่น 27.94 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการคืนกล่อง 49 ล้านบาทค่าชดเชยที่สมาชิกคืนกล่อง 116.14ล้านบาท ค่าโฆษณาให้กับเอไอเอสและโตโยต้า 3.47 ล้านบาทและค่าเช่าเวลา ช่อง 5 7 และ 11 รวม 4.39 ล้านบาทค่าคืนสิทธิ์ทรู วิชั่นส์ 30ล้านบาท

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กสทช.ส่งหนังสือถามช่อง3 -ยึดมติกสท.จอดำบนดาวเทียมเคเบิล

Posts related