กสทช. ขับเคลื่อนตรวจสอบเนื้อหาทีวี–วิทยุ จัดตั้ง “ศูนย์ตรวจสอบเนื้อหาวิทยุและโทรทัศน์ที่ผิดกฎหมาย” ประกาศเพิ่มขีดความสามารถครอบคลุม 200 ช่อง นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการ  กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า กสทช.ได้ตั้งศูนย์ตรวจสอบเนื้อหาวิทยุและโทรทัศน์ที่ผิดกฎหมาย เพื่อดำเนินการตรวจสอบเนื้อหา รายการ ที่ละเมิด ผิดกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 หรือกรณีหมิ่นประมาท หรือโฆษณาเกินจริง โฆษณาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตเผยแพร่โฆษณาที่ไม่ได้ผ่านการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ที่ออกอากาศผ่านฟรีทีวี เคเบิลทีวี ทีวีดาวเทียม วิทยุหลัก และรวมถึงวิทยุชุมชน สำหรับกระบวนการตรวจสอบนั้นดำเนินการตรวจสอบโดยระบบซอฟต์แวร์ และการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะทำหน้าที่ติดตาม (มอนิเตอร์) สปอตโฆษณา และเนื้อหารายการ ตลอด 24 ชั่วโมง  ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบบวินาทีต่อวินาที ระบบการตรวจสอบนี้เป็นการใช้เทคโนโลยีเทียบเคียงเสียงเรียกว่าออดิโอ  ฟิงเกอร์ ปริ้นท์ ( Audio Finger Print ) จึงสามารถรายงานการออกอากาศทั้งหมดของโฆษณา หรือเนื้อหาที่กำหนดให้ตรวจสอบว่ามีการออกอากาศที่ช่อง หรือรายการใด ในช่วงเวลาใด หรือจำนวนการออกอากาศเท่าไหร่ พร้อมจัดเก็บเนื้อหาโฆษณา เนื้อหารายการ และไฟล์เสียงออกอากาศย้อนหลังเพื่อใช้ในการอ้างอิงเนื้อหาการออกอากาศ โดยจะมีการแสดงผลการทำงานแบบได้ทันที(Real-time) ทั้งนี้ระบบจะเก็บฐานข้อมูลโฆษณา (ดาต้าเบส) ไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ เป็นเวลา 60 วัน นายฐากร กล่าวว่า  สำหรับศูนย์ดังกล่าวช่วงแรกจะสามารถตรวจสอบได้ประมาณ 80 ช่อง ได้แก่ ทีวี 40 ช่อง และวิทยุ 40 ช่อง และหลังจากนั้นจะเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจสอบเป็น 200 ช่อง เพื่อครอบคลุมได้ทั้งหมด ซึ่งจะเป็นการช่วยตรวจสอบข้อมูลแล้วดำเนินการส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.)  ต่อไป อย่างไรก็ตามหากสำนักงานพบว่า มีช่องรายการ หรือวิทยุ ใดที่ไม่มาขออนุญาตประกอบกิจการกับทาง กสทช. และกระทำความผิด จะสั่งยุติสถานีทันที และดำเนินการตามกฎหมาย พ.ร.บ.วิทยุโทรคมนาคม 2498 และ พ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 2551  ที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับอีกด้วย.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กสทช.เดินหน้าศูนย์ตรวจเนื้อหาทีวี-วิทยุ

Posts related