วันนี้(23เม.ย.)ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกสทช . เปิดเผยว่า ที่ประชุมกสทช.เห็นชอบร่างประมูลคลื่นความถี่1800 เมกะเฮิร์ตซ สำหรับการประมูล 4 จี ตามที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม(กทค.) เสนอมาจำนวน 2 ใบ ใบละ 12.5 เมกะเฮิร์ตซ ราคาเริ่มต้นประมูลใบละ 1.16 ล้านบาท ให้ไปเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ โดยมีเงื่อนไขว่าหากมีผู้ประกอบการน้อยกว่าหรือเท่ากับใบอนุญาต 2 ใบ จะต้องยุติการประมูล เพื่อให้เกิดการแข่งขัน ทั้งนี้การประมูลจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนส.ค.57 ปัจจุบันยังเหลือลูกค้าที่อยู่ในระบบ2จี คลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิร์ตซ โดยบริษัท ทรูมูฟ จำกัด เหลือลูกค้าที่ไม่ได้โอนย้ายจำนวน 7 ล้านเลขหมายส่วนของบริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด หรือ ดีพีซี จำนวน 1.3 หมื่นเลขหมายซึ่งหากถึงวันที่ 15 ก.ย. นี้ หากไม่มีการโอนย้ายซิมการ์ดจะดับทันที เนื่องจากครบกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการกรณีสิ้นสุดสัมปทานหรือสัญญาให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ 2556 นายฐากรกล่าวว่า ในขณะเดียวกันกสทช.ไม่เห็นชอบแผนการโอนย้ายแบบอัตโนมัติของทรูมูฟ ที่ได้เสนอมา โดยห็นว่าเป็นการจำกัดสิทธิ์ของผู้ใช้บริการมากเกินไปซึ่งผู้ใช้สามารถยื่นฟ้องในภายหลังได้ ดังนั้นจึงต้องการให้การย้ายระบบเป็นไปตามความสมัครใจของลูกค้ามากที่สุด

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กสทช.เตรียมร่างประมูล 4 จี รับฟังความเห็นสาธารณะ

Posts related