นนี้(11มี.ค.) นายฐากรตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(เลขาธิการกสทช.)กล่าวว่า ล่าสุดสำนักงาน กสทช.พบว่าปัจจุบัน(10มี.ค.57)ประเทศไทยมียอดผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จำนวนทั้งสิ้น93.7ล้านเลขหมายโดยเป็นผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ2จีจำนวน 50.8ล้านเลขหมายแบ่งเป็น เลขหมายในเครือข่ายเอไอเอสจำนวน23ล้านเลขหมาย เครือข่ายดีแทคจำนวน 20ล้านเลขหมายและเครือข่ายทรูมูฟจำนวน 7.8ล้านเลขหมาย ส่วนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ3จีและ4จีมีจำนวน42.9ล้านเลขหมายแบ่งเป็นเลขหมายเครือข่ายAWNในเครือเอไอเอสคลื่น2.1กิกะเฮิร์ตซจำนวน19ล้านเลขหมาย เลขหมายในเครือข่ายDTNในเครือดีแทคคลื่น2.1กิกะเฮิร์ตซจำนวน 10.6ล้านเลขหมายในขณะที่เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ3จีและ4จีของกลุ่มทรูอีกจำนวน13.3ล้านเลขหมายซึ่งเป็นเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่REALMOVEคลื่น850เมกะเฮิร์ตซจำนวน10ล้านเลขหมายและเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่RFระบบ3จีและ4จีคลื่น2.1เมกะเฮิร์ตซจำนวน3.3ล้านเลขหมาย นายฐากรกล่าวว่า จำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้สำนักงานกสทช.เพิ่มความเข้มการกำกับดูแลคุณภาพสัญญาณให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้มีประสิทธิภาพดูแลตรวจสอบอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้เป็นธรรมรวมถึงกำกับดูแลอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่3จีบนคลื่นความถี่ 2.1เมกะเฮิร์ตซให้ลดลง 15%ตามที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม(กทค.)กำหนดไว้เพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ได้ใช้บริการที่มีประสิทธิภาพในราคาที่เหมาะสม

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กสทช.เผยคนไทยใช้งานมือถือ 93.7 ล้านเลขหมาย

Posts related