วันนี้(28 ก.ค.) ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) พ.อ.นที ศุกลรัตน์ กรรมการกสทช. และ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.)กล่าวภายหลังการประชุมบอร์ด ว่า ภายหลังจากการเปลี่ยนผ่านสู่ทีวีดิจิตอลและมีการขยายโครงข่ายการแพร่ภาพโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 11 จังหวัดใหญ่ในแต่ละภาคทั่วประเทศตั้งแต่ช่วงเดือนเม.ย.57 ที่ผ่านมา ปัจจุบันประชาชนสามารถรับชมทีวีในระบบดิจิตอล ในสัดส่วนจำนวน12% ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ  ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีและมีการตื่นตัวในการรับเทคโนโลยีดิจิตอลที่ดีของประชาชน   นอกจากนี้ คณะกรรมการ กสท. ได้รับทราบผลการรายงานการทดลองออกอากาศของโครงข่ายของบริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นไปได้ด้วยดีจำนวน 5 สถานี จากทั้งหมด 7สถานี ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติตามที่ อสมท. ได้ขอยุติการทดลองออกอากาศและขออนุญาตให้สามารถแพร่ภาพได้จริงส่วนการขยายโครงข่ายทีวีดิจิตอลของสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ยังเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ซึ่งไม่ล่าช้า ขณะที่ความคืบหน้าของวิทยุชุมชนล่าสุดสามารถกลับมาออกอากาศได้ตามปกติแล้ว 499 สถานี แบ่งเป็นวิทยุบริการธุรกิจ447 สถานี บริการสาธารณะ 38 สถานี และบริการชุมชน 18 สถานี  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กสทช. เผย คนไทยเข้าถึงทีวีดิจิตอลแล้ว 12%

Posts related