กสทช. เร่งศึกษาอินเทอร์เน็ตชุมชน ให้ชุมชนบริหารจัดการการใช้งานอินเทอร์เน็ตเอง เพื่อส่งเสริมให้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตภายในชุมชนอย่างตรงจุด เหตุปัจจุบันการให้บริการไวไฟของผู้ให้บริการยังไม่มีประสิทธิ ภาพมากพอดร.เจษฎา ศิวรักษ์ เลขานุการประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) สำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า กสทช.มีแผนในการส่งเสริมให้เกิดบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตชุมชนขึ้น เพื่อให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลและการใช้งานอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ชุมชนทั่วประเทศ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาการดำเนินการในชุมชนต่าง ๆ เนื่องจากการจะเปิดให้บริการดังกล่าวโดยชุมชนแต่ละชุมชน อาจจะเกิดการฟ้องร้องขึ้นของผู้ให้บริการรายปัจจุบันได้ ดังนั้น กสทช.จึงต้องศึกษารายละเอียดให้รอบคอบที่สุดอย่างไรก็ตาม บรอดแบนด์ชุมชนดังกล่าว จะเป็นการให้จัดตั้งและให้บริการอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ชุมชน โดยชุมชนนั้น ๆ จะเป็นเจ้าของและสามารถบริหารจัดการด้วยหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นหรือบุคคลากรในพื้นที่ โดยไม่ต้องรอการดำเนินการจากส่วนกลาง รัฐวิสาหกิจหรือผู้ประกอบการรายใหญ่ระดับประเทศ ซึ่งเมื่อสามารถให้บริการบรอดแบนด์ชุมชนได้ จะเปิดโอกาสการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแก่ประชาชนที่สะดวกขึ้น ประชาชนจะสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และจะเป็นประโยชน์ด้านการศึกษาการเข้าถึงเทคโนโลยีตลอดจนสร้างงานในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ“ปัจจุบันเราจะเห็นว่า สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองไทย อาทิ พัทยา ภูเก็ต เชียงใหม่ มีการให้บริการไวไฟจากผู้ให้บริการรายใหญ่ของเมืองไทย ซึ่งผลปรากฏว่าการเข้ารหัสใช้งานไม่สามารถเข้าใช้งานได้ เนื่องจากมีการตีกันของสัญญาณ ซึ่งเราควรมีการจัดระเบียบสัญญาณไวไฟของผู้ให้บริการปัจจุบัน ดังนั้น หากประเทศไทยสามารถให้บริการบรอดแบนด์ชุมชนได้ จะทำให้บริหารจัดการตัวเองได้ และตอบสนองการใช้งานของชุมชนตนเองด้วย” ดร.เจษฎา กล่าว.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กสทช.เล็งให้ชุมชนบริหารการใช้บรอดแบนด์เอง

Posts related