แอพพลิเคชั่น “2 แซะ” ยืนยันตัวตนผ่านสมาร์ทโฟน ตั้งเป้า 1 ปี ดึงผู้ใช้ระบบเติมเงินกว่า 90 ล้านเบอร์ เข้ามาลงทะเบียน นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) เปิดเผยว่า ได้เปิดตัวแอพพลิเคชั่น “2 แซะ” สำหรับให้ผู้จำหน่ายซิมการ์ดมือถือระบบเติมเงิน ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นไว้บนสมาร์ทโฟน เพื่อใช้สแกนบัตรประจำตัวประชาชน ส่วนชาวต่างชาติสแกนพาสปอร์ตหรือบัตรต่างด้าว กับลูกค้าที่มาซื้อซิมการ์ดโดยไม่ต้องสำเนาเอกสารให้ร้านค้าที่จำหน่ายซิมการ์ดเก็บไว้ หลังจากนั้นข้อมูลจะถูกส่งมายังฐานข้อมูลกลางของสำนักงาน กสทช. และฐานข้อมูลของผู้ให้บริการมือถือโดยตรง โดยจะไม่มีการบันทึกภาพและข้อมูลดังกล่าวไว้ภายในเครื่องแน่นอน ทั้งนี้เนื่องจากเลขหมายระบบเติมเงินในท้องตลาดจำนวน 90 ล้านเลขหมายมีการลงทะเบียนซิมการ์ดเพื่อยืนยันตัวตนผู้ใช้งานเพียงแค่ไม่ถึง 5% ทำให้มีการกระทำที่ผิดกฎหมาย อาทิ การข่มขู่ ต้มตุ๋นหลอกลวง ซื้อขายยาเสพติด สิ่งของที่ผิดกฎหมาย หรือแม้แต่การก่อวินาศกรรม ส่วนผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือต้องถูกปรับเงินวันละ 80,000 บาท เนื่องจากไม่มีการลงทะเบียนซิมการ์ดลูกค้าเติมเงิน ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริการเลขหมายโทรคมนาคม นายฐากร กล่าวว่า การลงทะเบียนข้อมูลลูกค้าผ่านแอพพลิเคชั่นดังกล่าวได้เริ่มขึ้นแล้ว จะครอบคลุมศูนย์บริการลูกค้าและจังหวัดใหญ่ ๆ และร้านตัวแทนจำหน่าย  ภายในวันที่ 15 ก.ค. 57 และจะครอบคลุมทั่วประเทศได้ภายใน 31 ก.ค. 57 ขณะเดียวกันภายใน 1 ปี จะเร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ระบบเติมเงินเข้ามาลงทะเบียน โดยร่วมมือค่ายมือถือต่าง ๆ เพื่อให้มีการเก็บข้อมูลที่ถูกต้องมากขึ้น.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กสทช.ใช้แอพ ‘2 แซะ’ ลงทะเบียนมือถือเติมเงิน

Posts related