กสท. เห็นชอบ แผนขยายติดตั้งโครงข่ายทีวีดิจิตอล ปี 58 ครอบคุลม 39 จังหวัด รองรับเปลี่ยนผ่านทีวีอะนาล็อกไปสู่ดิจิตอล พ.อ.ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)และประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  (กสท.) เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการโครงข่ายจำนวน 4 ราย ได้แก่ กองทัพบก  อสมท กรมประชาสัมพันธ์ และไทยพีบีเอส ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายทีวีดิจิตอล  จะติดตั้งโครงข่ายครอบคลุมพื้นที่ ดังนี้ เริ่มจากวันที่ 1 เมษายน 57 ใน 4 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ นครราชสีมา เชียงใหม่ และ สงขลา  เดือนพฤษภาคม ขยายอีก  3 จังหวัดคือ อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี และ ระยอง ตามด้วย สิงห์บุรี สุโขทัย และ ขอนแก่น ในเดือนมิถุนายน จากนั้นตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 57 ขยายไปพื้นที่ 4 จังหวัด คือ ร้อยเอ็ด เชียงราย สระแก้ว และ นครสวรรค์  เดือนตุลาคม  นครศรีธรรมราช ภูเก็ต ตรัง และลำปาง เดือนธันวาคม สกลนคร สุรินทร์ น่าน เพชรบูรณ์ และประจวบคีรีขันธ์ ส่วนปี 2558 จะเริ่มตั้งแต่วันที่  1 กุมภาพันธ์ ขยายเพิ่มอีก 5 จังหวัด คือ กาญจนบุรี ชุมพร ตราด มุกดาหาร และตาก  เดือนเมษายน แม่ฮ่องสอน ระนอง เลย ชัยภูมิ และแพร่ เดือนมิถุนายน ขยายไปยังพื้นที่จังหวัดสตูล อุตรดิตถ์ บึงกาฬ ศรีสะเกษ และยะลา ดังนั้นในกลางปี 2558 จะครอบคลุมพื้นที่ 39 จังหวัด ประมาณ 80% ของจำนวนประชากรในพื้นที่นั้น ๆ คาดว่า การเปลี่ยนผ่านทีวีอะนาล็อกไปสู่ทีวีดิจิตอล จะเป็นไปตามกลไกการตลาด ปัจจุบันตลาดดิจิตอลกำลังเติบโต ทั้งการผลิตและจำหน่ายทีวีดิจิตอลที่มีเครื่องรับในตัวเครื่อง หรือกล่องเซต ท็อป บ็อกซ์ เป็นต้น.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กสท.ขยายโครงข่ายทีวีดิจิตอลปีหน้าได้39จังหวัด

Posts related