วันนี้(4พ.ย.)ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)พ.อ.ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกสทช.และประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.)เปิดเผยว่า ที่ประชุม กสท.พิจารณาต่ออายุใบอนุญาตช่องรายการทีวีดาวเทียม และเคเบิลทีวี ออกไปอีก 2 ปี ซึ่งมีช่องรายการจำนวนกว่า 500 ช่องรายการ ที่จะหมดอายุในเดือนม.ค. 57 โดยผู้ประกอบการช่องรายการต้องเข้ามาขอดำเนินการต่อใบอนุญาต สำหรับการให้ใบอนุญาตในช่วง 1 ปีแรก เพื่อนำช่องรายการเคเบิลทีวี และทีวีดาวเทียมเข้าสู่กรอบการกำกับดูแล ส่วนการต่ออายุ 2 ปีครั้งนี้ เพื่อควบคุมเนื้อหาและกลั่นกรองช่องรายการที่ถูกร้องเรียนเรื่อง การโฆษณาอาหารและยาผิดกฎหมาย ที่กำลังเป็นปัญหาและการกระทำผิดกฎหมายอย. เป็นต้น ในขณะเดียวกันการต่ออายุใบอนุญาต 2 ปี ยังเป็นการสะท้อนการสร้างกลไกการกำกับดูแลที่ไม่มีความสมบูรณ์จึงไม่สามารถออกใบอนุญาตระยะยาว 14 ปีได้ พ.อ.ดร.นที กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังได้อนุมัติใบอนุญาตช่องรายการเคเบิลทีวี และทีวีดาวเทียมเพิ่มอีกจำนวน 93 ช่องรายการ จากเดิมที่ได้อนุมัติจำนวน 800 ช่องรายการ และอนุญาตทดลองวิทยุเพิ่มเติมอีกจำนวน 66 สถานี แบ่งเป็นบริการธุรกิจ 53 สถานี บริการสาธารณะ 11 สถานี และบริการชุมชน 2 สถานี รวมอนุญาตทดลองแล้วจำนวน 3,088 สถานี

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กสท.ต่ออายุใบอนุญาตเคเบิลทีวี-ทีวีดาวเทียม 2ปี

Posts related