กสท. ดีเดย์ ทดลองออกอากาศทีวีดิจิตอล 1 เม.ย. แน่นอน ลั่นโครงข่ายทีวีต้องพร้อม คาดเริ่มทีวีดิจิตอลทางการเดือน มิ.ย. จ่อครอบคลุมเบื้องต้น 11 จังหวัด ก่อนขยายทั่วประเทศ พ.อ.ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) และประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 1 เม.ย. 57 ผู้ให้บริการโครงข่ายทีวีดิจิตอล ได้แก่ กองทัพบก, บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน), กรมประชาสัมพันธ์ และไทยพีบีเอส ต้องดำเนินการติดตั้งให้แล้วเสร็จ  เพื่อให้ดำเนินการทดลองออกอากาศทีวีดิิจิตอลในวันที่ 1 เม.ย. 57 จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ สงขลา และ นครราชสีมา สำหรับการทดลองออกอากาศทีวีดิจิิตอล แบ่งเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงแรก ทดลองออกอากาศเป็นบางช่วงเวลา ช่วงที่ 2 ทดลองออกอากาศพร้อมประกาศหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป (มัส เครี่) และช่วงที่ 3 การออกอากาศทีวีดิจิิตอล    จริง แต่ในช่วงการทดลองออกอากาศ กสท.จะดำเนินการปรึกษาทางกฎหมายว่า สามารถโฆษณาได้หรือไม่ ทั้งนี้การทดลองออกอากาศ ทีวีดิจิิตอล จะสิ้นสุดภายในเดือน พ.ค. 57 จึงสามารถออกอากาศอย่างเป็นทางการได้ช่วงเดือน มิ.ย. 57 อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาได้กำหนดการให้บริการครอบคลุมไว้เบื้องต้น 11 จังหวัด ได้แก่ เดือน เม.ย. 57 จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่  กรุงเทพฯ เชียงใหม่ สงขลา และ นครราชสีมา   เดือน พ.ค. 57  ขยายครอบคลุมเพิ่ม 3 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี และ ระยอง ส่วน เดือน มิ.ย. จะขยายเพิ่ม  4 จังหวัด ได้แก่ สิงห์บุรี สุโขทัย ขอนแก่น และอุดรธานี  ทำให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวจะสามารถรับชมทีวีดิจิิตอลได้ในช่วงครึ่งปีแรก ก่อนที่จะขยายการให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศต่อไป.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กสท.ทดลองทีวีดิจิตอลเม.ย.นี้ 4 จังหวัด

Posts related