วันนี้(17เม.ย.) ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(สำนักงาน กสทช.) พ.อ.ดร.นที ศุกลรัตน์รองประธาน กสทช.และประธานคณะกรรมการกิจกากระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.)เปิดเผยว่าที่ประชุมกสท.ยังไม่ได้ข้อสรุปคูปองส่วนลดการซื้ออุปกรณ์รับชมทีวีดิจิตอล เพื่อสนับสนุนเปลี่ยนผ่านทีวีอะนาล็อกไปสู่ดิจิตอลเนื่องจากยังมีบางประเด็นที่ต้องหารายละเอียดเพิ่มเติม แต่ทั้งนี้กสท.จะพยามหาข้อสรุปโดยเร็วที่สุด โดยคาดว่าในวันพรุ่งนี้ (18 เม.ย.) ช่วงเช้า จะมีการประชุมวาระพิเศษเพื่อหารืออีกครั้งเพื่อนำเสนอคณะกรรมการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม (กทปส.)ในช่วงบ่าย และเสนอที่ประชุมกสทช.ให้ได้ในวันที่ 23 เม.ย.57 ตามลำดับขั้นตอนต่อไปอย่างไรก็ตามแม้ว่า กสท.จะเป็นข้อสรุปหรือมีมติใดๆก็ไม่สามารถที่จะเปิดเผยรายละเอียดได้ โดยขอให้เป็นหน้าที่ของ กทปส. เป็นผู้ออกมาเปิดเผย ส่วนกสท.จะเร่งดำเนินการหารือให้รวดเร็วที่สุดและต้องการแจกจ่ายคูปองส่วนลดให้แก่ประชาชนตามกรอบระยะเวลาเดิมคือในช่วงประมาณเดือน มิ.ย57 ซึ่งจะแจกจ่ายตามการครอบคลุมของการให้บริการโครงข่ายทีวีดิจิตอล เช่นกัน พ.อ.ดร. นทีกล่าวว่า นอกจากนี้ที่ประชุมกสท.ยังมีมติให้สำนักงานกสทช.ยื่นอุทธรณ์คดีการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย 2014 ต่อศาลปกครองสูงสุด ในประเด็นว่า ที่ผ่านมาประชาชนรับชมฟุตบอลโลกผ่านฟรีทีวีมาตลอดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ดังนั้นบอลโลกควรเป็นรายการที่คนไทยควรรับชมฟรี ให้เท่าเทียมกันเป็นสิทธิที่ต้องได้รับชมอย่างเสมอภาคตามประโยชน์สาธารณะ โดยเร็ว นอกจากนี้ยังพิจาณาให้ใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีดิจิตอล แก่ บริษัทอาร์.เอส.เทเลวิชั่น จำกัด ลำดับหมายเลข 27 เป็นระยะเวลา 15 ปี

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กสท.นัดถกคูปองส่วนลดทีวีดิจิตอลพรุ่งนี้อีกยกหลังไร้ข้อสรุป

Posts related