หลัง 3 เดือนแรก พบว่า รายได้จากค่าสัมปทานมือถือหายไปกว่า 4 พันล้านบาท เร่งสรุปแผนโครงการ FTTx ก่อนนำเข้าครม.โดยเร็ว โครงข่าย 3 G ยังรองรับการใช้งานได้อีกมาก นายวิโรจน์ โตเจริญวาณิช  รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การประชุมบอร์ดครั้งล่าสุด  ได้รับทราบงบดำเนินงานงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.57  ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) แล้ว กสท มีรายได้ 12,673.55 ล้านบาท  มีกำไรสุทธิ 94.89 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจากรายได้สัมปทานที่หายไป  4.7 พันล้านบาท ส่วนความคืบหน้าของการดำเนินการเกี่ยวกับโครงการ FTTx ในส่วนภูมิภาค จำนวน 12 สัญญา คิดเป็นมูลค่าของค่าเช่าประมาณ 4 พันล้านบาท ในสัญญาเช่า 3-5 ปี นั้น ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มีหนังสือถึงกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ให้ตรวจสอบโครงการดังกล่าวอีกครั้ง พร้อมทั้งหาแนวทางสำรองเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ก่อนของบประมาณจากครม. สำหรับการดำเนินธุรกิจของ กสท คลื่น 850 เมกะเฮิรตซ์ เพื่อให้บริการ 3 จี  กสท จะหาพาร์ทเนอร์ร่วมธุรกิจรายใหม่ที่ดำเนินธุรกิจในสัญญาเพื่อให้บริการ 3 จี ในลักษณะเดียวกันกับ บริษัท เรียลมูฟ จำกัด และ บริษัท 356 คอมมูนิเคชั่น จำกัด ซึ่งยังมีจำนวนของคาร์ปาซิตี้ที่เพียงพอต่อการใช้งานอีกมาก.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กสท มองหาพันธมิตรเพิ่มบริการมือถือ3G

Posts related