วันนี้ (2 มิ.ย.) ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ( กสทช.) พ.อ.ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เปิดเผยว่า กสท.พิจารณาให้ช่องรายการแบบบอกรับสมาชิกสามารถออกอากาศบนโครงข่ายทีวีแบบบอกรับสมาชิก (เพย์ทีวี) เพิ่มอีก 40 ช่อง รวมเป็นจำนวน 387 ช่องรายการในขณะเดียวกันยังอนุญาตให้โครงข่ายพีเอสไอ เป็นกิจการแบบบอกรับสมาชิกและสามารถออกอากาศทั้งหมด 387 ช่องได้รวมถึงให้สิทธิ์โครงข่ายสามารถคัดเลือกช่องรายการได้และนำเสนอให้แก่สมาชิกได้ แต่ทั้งนี้หากช่องรายการแบบอกรับสมาชิกกระทำความผิดผู้ประกอบการโครงข่ายต้องรับผิดชอบความผิดด้วยกันส่วนช่องรายการดาวเทียมอื่นที่ทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ระงับไม่ให้ออกอากาศ กสทช.ไม่มีสิทธิ์พิจาณาหรือโต้แย้งเนื่องจากเป็นคำสั่งของ คสช.ในขณะเดียวกันกรณีฟุตบอลโลกศาลปกครองนัดให้ยื่นเอกสารในวันที่ 9 มิ.ย. นี้ และนัดพิจารณาในวันที่ 10 มิ.ย.นี้อีกครั้ง โดย กสท.ยืนยันว่าได้คำนึงถึงสิทธิ์ที่ประชาชนต้องได้รับชมบอลโลกฟรี ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ 12 มิ.ย. – 13 ก.ค. นี้ ส่วนผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลที่ได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อได้แก่ช่องTHV (ทีเอชวี) เปลี่ยนเป็น ช่อง ไทยทีวี ซึ่งหากเปลี่ยนชื่อแล้วทำรายการข่าวบันเทิงมากกว่ารายการข่าวและเนื้อหาสาระจะถือว่าผิดเงื่อนไขการประมูลประเภทช่องข่าว รวมถึงยังมีช่องช่องอัมรินทร์เดิมเปลี่ยนเป็นช่อง อัมรินทร์ เอชดี ทีวี และช่องโมโน เปลี่ยนเป็นช่องโมโน ทเวนตี้ไนน์ เป็นต้น พ.อ.ดร.นที กล่าวว่า นอกจากนี้ยังพิจารณาให้ททบ.5 นำเสนอแผนปรับเปลี่ยนรูปแบบประกอบกิจการเพื่อให้เข้าสู่ใบอนุญาตประกอบการช่องบริการสาธารณะประเภทที่ 2 ความมั่นคง ในปี 2560 โดยต้องดำเนินการปรับเนื้อหาสาระให้เหมาะสมกับประเภทใบอนุญาต โดยปี 2557 ต้องปรับให้มีเนื้อหา สาระ 45 % ปี 2558 ปรับเป็น50% ปี 2559 ปรับเป็น 60% และปี 2560 ปรับเป็น 70% ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นตัวอย่างให้แก่ช่อง 11 และช่องไทยพีบีเอส ดำเนินการต่อไป ในขณะเดียวกันยังต้องดำเนินการส่งแผนยุติการออกอกากาศแบบอะนาล็อกให้ กสท.พิจารณาเป็นลำดับต่อไป

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กสท.อนุญาตช่องเพย์ทีวีออนแอร์ 387 ช่อง

Posts related