กสท. วางแนวทางให้เครื่องรับสัญญาณดิจิทัลแบบพกพา สำหรับมือถือ รถยนต์ และโน้ตบุ๊ก อ้างอิงมาตรฐานเดียวเซต ทอป บ็อกซ์ แต่ต้องแจ้งเงื่อนไขการใช้งาน พ.อ.ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) และประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เปิดเผยว่า กสท. มีแนวทางให้เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลแบบพกพา ที่ใช้สำหรับติดตั้งในรถยนต์ ติดตั้งในคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊ก และโทรศัพท์มือถือ สามารถใช้มาตรฐานคุณสมบัติทางเทคนิคเทียบเคียงกับกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลหรือ เซต ทอป บ็อกซ์ ที่ได้อนุญาตนำเข้าและผลิตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 สำหรับเครื่องรับสัญญาณดิจิทัลแบบพกพานี้ กสท.อนุญาตให้เทียบเคียงได้ตามเซต ทอป บ็อกซ์ แต่ได้กำหนดข้อยกเว้นไว้บางส่วน อาทิ ด้านคุณสมบัติการใช้งาน รีโมตคอนโทรล กำลังไฟฟ้า ฯลฯ
พ.อ.ดร.นที กล่าวว่า ดังนั้นจึงกำหนดให้ผู้ผลิตและจำหน่าย ต้องประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน และแสดงเงื่อนไขของอุปกรณ์เครื่องรับ ว่า สามารถรับสัญญาณดิจิทัลได้แต่ไม่ชัดเจนเมื่อเทียบกับการใช้งานในบ้าน เนื่องจากระบบไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง อย่างไรก็ตามแนวทางเช่นนี้ นอกจากช่วยทำให้ระบบการเปลี่ยนผ่านการรับชมทีวีดิจิทัลทั่วถึง และสามารถรับชมได้ทุกสถานที่ ยังอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานที่ไม่ได้อยู่กับบ้านให้สามารถรับชมข่าวสาร และความบันเทิงได้.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : กสท.อนุญาตเครื่องรับดิจิทัลแบบพกพา

Posts related